ศาสนา yugi

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ศาสนา ยูกิ มี 4 นิกาย คือ

นิกาย Rad บร๊ะศาสดาคือ ยุคเกย์ จูบไข่ มีสัตว์เทพ คือ จิ้งจกไฟ โอ๊ย ซีเรียด ทหารเมพ โอ้ ขี้ หลุด และ หมาเมพ ห่า

นิกาย Blue บร๊ะศาสดาคือ .................

นิกาย yello บร๊ะศาสดาคือ.................

นิกาย white บร๊ะศาสดาคือ................

รอการแก้ไข