สมาพันธ์เกย์แห่งน่านน้ำแปซิฟิกเหนือ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

สมาพันธ์เกย์แห่งน่านน้ำแปซิกเหนือ
The Gay Confederation Of North Pacific Ocean

ธงชาติ ตราประจำชาติ
ธงชาติ ตราประจำชาติ
คำขวัญ: "ยาราไนก้า"
เพลงชาติ: ยาราไนก้า
[[ภาพ:|200px|แผนที่]]
แผนที่
เมืองหลวง ประเทศเทย
เมืองใหญ่สุด ประเทศเทย
ภาษาราชการ ภาษาเกย์
วัน-เวลา สถาปนาประเทศ ตั้งแต่การกำเนิดของจักรวาล
วัน-เวลา ล่มสลาย {{{Fall}}}
เอกราช ตั้งแต่การกำเนิดของจักรวาล
รัฐบาล สังคมนิยม โดยมีอาเบะเป็นประมุข
ศาสนา ยาราไนก้า
ประเภท สินค้าสำคัญ {{{favourite_object_title}}}
ชื่อสินค้า สำคัญ {{{favourite_object_name}}}
สินค้า ส่งออกหลัก {{{major_exports}}}
สินค้า นำเข้าหลัก {{{major_imports}}}
เข้าร่วม กลุ่มอียู {{{accessionEUdate}}}
เข้าร่วม กลุ่ม CSU {{{CSU_join}}}
เนื้อที่
 - ทั้งหมด
 
 - พื้นน้ำ (%)
 
∞ กม.² (อันดับที่ ∞)
∞ ไมล์² 
ประชากร
 •(1) ประมาณ
 • ความหนาแน่น ประชากร
 
∞ (อันดับที่ 1)
∞/กม² (อันดับที่ 1)
{{{population_densitymi²}}}/ไมล์² 
GDP (PPP)
 • รวม
 • ต่อประชากร
(ปี ∞ - ค่าประมาณ)
∞ (อันดับที่ ∞)
∞ Dgต่อคน (อันดับที่ 1)
HDI (∞) ∞ (อันดับที่ ∞) – ∞
สถุลตังค์ ดอลลาร์สมาพันธ์เกย์ (Dg)
เขตเวลา ∞ (UTC∞)
รหัส อินเทอร์เน็ต .idolnalist
รหัสโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ +∞

รัฐแห่งนี้เป็นรัฐที่มีกองทัพเรือที่สุดยอดที่สุดจึงสามารถพิชิตสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนเยโซนา ได้แต่ก็ต้องเสื่ออำนาจและล่มสลายจนเสียเอกราชให้แก่ ประเทศเทย

อนึ่ง ชนชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเกย์ที่อพยพมากจากอาณาจักรแรกสุดของชาวเกย์คือ ดาวเกย์