สวมยศ เยี่ยวมันม่วง

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

พลตำรวจเอก สวมยศ เยี่ยวมันม่วง (27 ธันวาคม พ.ศ. 24987 — ) เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศเทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 170 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการตำกวดแห่งชาติ คนที่ 100 ของประเทศเทย โดยเป็นผู้บัญชาการตำกวดแห่งชาติคนแรกที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐอดีตสมาชิกคณะรักษาความสลิ่มแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาลยิ่งยักษ์ กินชะมัด อดีตราชองครักษ์พิเศษ

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล