ภาษาสันสเกรียน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
(เปลี่ยนทางมาจาก สันสเกรียน)
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

ภาษาสันสเกรียน (สันสเกรียน : ޅޚބޅ ޜްތލޠޘޫޕނ, สํสากฺขีตี๋ มากี้) เป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดภาษาหนึ่งในโลก โดยมีระดับวิวัฒนาการในระดับใกล้เคียงกับภาษาล่าตีนและภาษาเกรียก เป็นต้น โดยทั่วไปถือว่าเป็นภาษาที่ตายห่าแล้ว ทว่ายังมีผู้ใช้ภาษาสันสเกรียนอยู่บ้างในแวดวงที่จำกัดในประเทศเกาเหลา โดยมีการคิดคำศัพท์ใหม่ ๆ ขึ้นมาด้วย ในศาสนาสารขัณฑ์ และศาสนาการ์ดจอ เชื่อว่า ภาษาสันสเกรียนเป็นภาษาสื่อที่บร๊ะเจ้าใช้สื่อสารกับมวลมนุษย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้แจ้งและปัญญายืดแก่เหล่าโก๊ะตี๋ทั้งหลายแต่ครั้งจูราสสิค

รู้ใหมว่า[แก้ไข]

  • ภาษาสันสเกรียนมีมาตั้งแต่ 2 พันปีก่อน
  • คำส่วนใหญ่ในภาษาเทย นำมาจากภาษาสันสเกรียน

การใช้[แก้ไข]

  • सुवर्णधूसि เป็นภาษาไทยว่า สุวรรณภูมิ
  • सुवर्णबङ् เป็นภาษาไทยว่า สุวรรณพัง
  • गुयह् อ่านว่า คุยหะ(คุยฺห) แปลว่า ที่ลับ ของลับ ข้อมูลปกปิด หรือแปลว่า ควย

ตัวอักษร[แก้ไข]

ภาษาสันสเกรียนมีตัวอักษรหลายตัว ซึ่งเทียบได้ตรงๆ กับภาษาเทยดังนี้

อักษรเทวนาครี ถอดเป็นภาษาปะกิด ถอดเป็นภาษาเทยตามรูป ถอดเป็นภาษาเทยตามเสียง
ka /ก/
kha /ค/
ga /ก/
gha /ค/
nga /ง/
ca /จ/
cha /ช/
ja /จ/
jha /ช/
nya /ย/
tta /ต/
ttha /ท/
dda /ด/
ddha /ด/
nna /น/
ta /ต/
tha /ท/
da /ด/
dha /ด/
na /น/
nnna - /น/
pa /ป/
pha /พ/
ba /บ/
bha /บ/
ma /ม/
ya /ย/
ra /ร/
rra - /ร/
la /ล/
lla /ล/
llla - /ล/
va /ว/
sha /ซ/
ssa /ซ/
sa /ซ/
ha /ฮ/
क़ qa - ?
ख़ khha - ?
ग़ ghha - ?
ज़ za
ड़ dddha - ?
ढ़ rha - ?
फ़ fa /ฟ/
य़ yya - ?

สระ[แก้ไข]

ภาษาสันสเกรียนมีระบบสระแบบเปลกๆ กล่าวคือถ้าสระนั้นไปผสมกับตัว อ มันจะมีรูปเฉพาะของมัน ตามตารางด้านล่างนี้

สระลอย ถอดเป็นภาษาปะกิด ถอดเป็นภาษาเทย
a อะ
ä อา
i อิ
ï อี
u อุ
ü อู
แอ
เอะ
เอะ
ไอ
ออ
โอะ
โอ
เอา
ฤๅ
ฦๅ

ระบบการเขียน[แก้ไข]

ภาษาสันสเกรียนใช้อักษรเมวนาครวย ในการเขียน

ใช้กันใน[แก้ไข]


โครง บทความเกี่ยวกับภาษานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล