สูบยา

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

สูบยา คือการคาบสิ่งของที่ปลายข้างหนึ่งติดไฟ และปลายอีกข้างอยู่บนปากของคนโง่ หรือเรียกอีกอย่างที่คล้ายๆ กันว่า สูบบุหรี่

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล