หมวดหมู่:บทความที่ไม่จัดรูปแบบวิกิ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

บทความเหล่านี้ ได้ติดป้าย แม่แบบ:แบบวิกิ ไว้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้


บทความเหล่านี้ สมควรที่จะได้รับการแก้ไขโดยด่วน หากมีข้อสงสัยเรื่องรูปแบบวิกิ ให้เข้าที่ ไร้สาระนุกรม:ความช่วยเหลือ