หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง