หมอ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

หมอ คือ อาชีพของคนมีการศึกษา และถูกยกย่องนับถือยิ่งกว่าและถูกมองว่าเก่งกว่านายีรัฐมนตร๊กเสียอีก หมอมีหน้าที่ดูแลคนไข้ เป็นผู้ควบคุมและให้คำสั่งแก่พยาบาล หมอทำงานในโรงพยาบาลเช่นเดียวกับพยาบาลด้วย แต่ผู้คนยกย่องหมอและหมอมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าพยาบาลอีกด้วย และหมอนั้นมีการศึกษากว่าพยาบาลอีก แต่หาร้าไม่วู่(หารู่ม่ายว่า) การเป็นหมอนั้นยากลำบากมากกว่าที่คิดเพราะว่าหมอเป็นอาชีพสายซัพ และก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเป็นสายซัพน่ะไม่ง่าย

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล