หมาย

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

หมาย เป็นบุคคลที่ถูกลืม มักไม่ได้ไปร่วมงานใดๆเพราะไม่มีใครนัด(หมาย) แต่ก็เป็นบุคคลสำคัญเพราะมีการกล่าวถึงบ่อยครั้งมาก