เนียน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เนียน คือการไหลตามน้ำ ทำมึน

สามารถใช้ได้หลายสถานการณ์ เช่น

สัมเนียน ประมาณว่า อ้างว่า ไป สัมมนา แต่ เนียนไปเที่ยว

เวลเนียน ประมาณว่า เก็บเวลง่าย ได้เยอะ เนียนๆ

แดกเนียน ประมาณว่า หลอกแดกฟรี เงียบๆ เนียน

เนียนแสด ประมาณว่า เนียนสาด....

ปี้เนียน ประมาณว่า ...แบบเนียนๆ

ขี้เนียน ประมาณว่า ขี้เหนียว ขี้งก(ภาษาใต้บางจังหวัด)

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล