ไร้พจนานุกรม:คำทับศัพท์/รายการ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก แม่แบบ:คำทับศัพท์)
แก้ไขเพิ่มเติมคำทับศัพท์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/ชื่อจริง คำศัพท์ที่ใช้ที่อื่น คำที่ใช้เฉพาะไร้สาระนุกรม
คอมพิวเตอร์
Computer คอมพิวเตอร์ คณิตกร
สมองกล
CPU ซีพียู ซีพีเอฟ
ซีพีเธอ, ซี้ พี้ อยู่
DotA ดอทเอ ดอทเอ
โดต้า , จุดเอ
Hardware ฮาร์ดแวร์ กระด้างภัณฑ์
Software ซอฟต์แวร์ ละมุนภัณฑ์
Mainboard เมนบอร์ด บอร์ดหลัก
เมรุบอร์ด
เวรบอร์ด
Microsoft ไมโครซอฟท์ แม้วโครซัค
เล็กนิ่ม
จิ๋วระทวย
Microsoft Office ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ แม้วโครซัค อ๊อฟฟิก
สำนักงานเล็กนิ่ม
Microsoft Windows ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ แม้วโครซัค วินเด้าส์
หน้าต่างนรก
พหุบัญชร
หน้าต่างแม้วโคตร
หน้าต่างเล็กนิ่ม
keyboard คีย์บอร์ด แป้นพิมพ์ แป้นพัง
กระดานกุญแจ
เกย์&แรด 
Playstation เพลย์สเตชั่น เครื่องสถานีเล่น
เครื่องเล่นวินนิ่ง
สถานีเล่น
Program โปรแกรม โปรเกรียน
Joy stick จอยสติ๊ก แท่งหรรษา,แท่งมหัศจรรย์,แท่ง ๆ กลม ๆ, ดุ้นสะเด่า, ไส้กรอกเนื้อแรดหรรษา
Windows Vista วินโดวส์ วิสต้า วิสด้าหน้าต่างเกรียน
คำศัพท์ภาษาเทย
กรุงเทพมหานคร บางกอก เกรียนเทพมหานคร
กรุงเทยมหานคร
ก่อกวน - ก่อเกรียน
การศึกษา - ศาสนาคนมีการศึกษา
เกรียนศึกษา
แคชเมียร์ - ฮิ-เมีย , แคทแมว(แม้ว)
ตกนรก - ดั่งเจอเกย์ปล้ำ
ตำรวจ - ตำร่วง
ตำหนวด
ตำกวด
ตำรวย
ทหาร - ทคูณ
คนขับรถถัง
เทพ - เมพ
lnw
อักษรเทวนาครี - อักษรเมวนาครวย
ไทย - เทย
นักการเมือง - นักการเมีย
นักพูด&แดก
นักกินเมือง
นักการมวย
นักเกรียนเมือง
นักกวนเมือง
นักโพเดี้ยง
นักวิชาการ - นักวิชาเกรียน
นักวิชากาม
นักดีแต่พูด
ประวัติศาสตร์ - ประวัติสาด
ปาปารัสซี่ - ป้าป้าราดขี้
แกนนำการเสือก
พยายาม - พระยายม
พระ - บร๊ะ
พระเจ้า - บร๊ะเจ้า
พระราชบัญญัติ - บร๊ะราดชะบันยัด
พัทยา - พเทยยา
พิธีกร - พิธีเกรียน
มุก
มุข
- มุก (ที่ถูกต้อง)
มุข (แล้วแต่)
ไม้กางเขน - ไม้กางขา ไม้กางแขน
ภรรยา
ภริยา
- ภริเมีย
เมีย
ภรรเมีย
พรี่ยาย(พะ-รี่-ยาย)
ภูมิศาสตร์ - ภูมิสาด
ศัลยกรรม - ศัลยกาม
สถาบัน - หิ้ง สถาบัง
สหประชาชาติ - สัดห่าปะช้าช้า สัดห่าปะช่าช่าช่า
สัมภเวสี - สัมภเวษิณ ผีเร่ร่อน
สายการบิน - สายเกรียนบิน
สิ่งมีชีวิต - สิ่งมีซีวิส
สิ่งที่ยางหายใจ
ระบบปฏิบัติการ - ระบบปฏิบัติเกรียน
 เอ๋อเป๋ราดตี๋ชิบกะเทย
Anime อะนิเมะ
อนิเม
อนิเมะ
อนิมวย
Chat แชะ
ซุย
โม้
Chayote ฟักแม้ว ฟักแม่แม้ว
Fuckmaew
ควักควยแม้ว
Figure ฟิกเกอร์ ฟักเกอร์
Higurashi no Naku Koroni แว่วเสียงเรไร แว่วเสียงจัญไร
Lotus - โลตุ๊ส โลตุ๊ด
NASA นาซ่า นาอ้า
NAZI นาซี นาฮี อิคอมมินี
สหภาพโซเวียด - สหภาพจนเครียด
Otaku โอะตะคุ โอตาคุ
Otaku2p
โอ้ตาควย
โอ๊ยตากู
Spoiler สปอยเลอร์ สปอยล์
Yaranaika ยาระไนกะ ยาราไนก้า
วัน เดือน ปี
มกราคม - มกรายน
กุมภาพันธ์ - กุมผ้าพัน
มีนาคม - มีนายน
เมษายน - เมษาคม
พฤษภาคม - พฤษภายน
มิถุนายน - มิถุนาคม
กรกฎาคม - กระด๊อกกระแด๊กกระดั๊กกระฎาคม
สิงหาคม - สิงหาคม, สาหิง
กันยายน - กันยาคม
ตุลาคม - ตุลายน, ตูดระบม
พฤศจิกายน - พฤศจิกาคม
ธันวาคม - ธันวายน
นักการเมีย
นา* ยิ้*แย้* - กาม ยิ้มกริ่ม
จั*ภ* เพ็ญแ*- - น้องเพ็ญ หัวเกรียน
จักรภวย เพ็ญตุ๋ย
เพ็ญเพ็ญ ซกมก
ธานิน* ******* - จานิน ไก่วิเกรียน
จานิน เกรียนวิชัย
เต่านินจา ไก่วิเกรียนพีเดีย
ช*น *ลีกภั* - เป็นใคร ไม่หลีกผม
ชวน ลี้ภัย
ชวน หลีกไป ชวน ลี้ภุย
ชาติ*าย ชุนห*วัณ - ชาติชาย เชี่ยวน้อย
ชาติชาย แมลงวัน
สุ**ร *งสม*ง* - ชายเสื้อคับ
ชิดชั* ว**ณสถิต* - ชิดใน
สมั*ร สุน**เวช หมักเมถุน
ไอ้หมัก ไอ้สัด กูงง
ซาหมัก สุกรเพศหมัคร
หมีหน้าหัก=หมักหน้า...
หมัก สุดยอดเวร
ธรรมรัก* อิศรา*กู* ณ อยุธ** - ทำหมาลาก อิสระในรู ณ กรุงศรี
ทักษิ* ชิ*วัต* อ้ายหน้าเหลี่ยม
แม้ว
เหลี่ยมฟัค
ทุจศิล กินชะมัด
ทักกี้
เทยษิณ ชินนามอน
ทักศิลป์ ชินอยู่วัด ท่านทักษิณ นอมีนี
พ*น์ สา*สิ* - พจแมน สะพานสารสิน
จำล*ง ศรีเมือ* - มหาจำแลง
จำแลง สีเมีย
จังไล เสียบเมีย
ส*ธิ ลิ้มทอ*กุ* - ตาลิ้ม แป๊ะลิ้ม
สถุล ล้วงท้องกู
ระเบี*บรัตน์ *ง**า** - ระเบียบรัด
เจ๊เบียบ
วีร* มุสิก*** - วีโละ มุสิกกระเทย
ส*ธิ บุญ*รัตกลิ* - สนเทย บินทุ้ง บังสนธิ
สั*ญา **รมศั*ดิ์ - สายัณห์ สัญญา
ยัณห์ หนวดหยอย
สิ*ธิชัย โภไค*อุ*ม - สิทธิชวย โคตวยอมดุ
สุจิ**า ครา**ะยู* - สุชินดา คากองมูล
สุรยุ*ธ์ จุ*าน*ท์ - สุรยัทธ์ ว่าวจุฬาเมืองนนท์
สุริยะ* **ศิลา - สุริยะไซร้ ตักศิลา
มีชั* ริ******* - หมีชาย ริดชะลุพัน
อภิ*ทธิ์ เ*ชช*ชี*วะ มาร์ค อภิเสียบ เวชชาชีวะวิทยา
วิปริต เวทนาชึวิต
อา*นท์ ปัญ*ารชุณ - อันฑะ ปายันรชุน
อภ*รั*ษ์ โกษ*โ*ธิน - อัปลักษณ์ โกงจัดโยธิน
ก*ณ์ จา*กว*ช - เกรียน จากติดขี้ลิง
ชูวิท* กมลวิ*** - เสี่ยอ่าง
ชู้วิทย์ กระโถนวิปริต
ชูแว้ก กำแม่งวันแสด
อ**าจ คล้า*ไ**ลย์ - โอ่งอาด คาวไพบูลย์
ป**ยุ*ธ์ จั**ร์โ*ช* - บิ๊กตู่
ประย๊วบ อันโอชารส
ประย๊วด จันทร์โอเลี้ยง
ยิ่*ลั**ณ์ ชิ*วัต* อิปู ยิ่งยักษ์ กินชะมัด
นักกีฬา
เกี**ติ*ก* เ*น*เมื*ง ชิโก้ เกรียนติสัก เสนาลิง
ภรา*ร ศรีช*พั*ธุ์ - ปลามังกร ต่างเผ่าพันธุ์
พาราดวย สีฉ่าคอน
*ร*ล* แ***า - ทีละเสียม แมงดา
นักเขียน
เนาวรั*น์ พง*ไพบู*ย์ - นางยักษ์ พงศ์ไพร่บูน
นักร้อง
*อล์ฟ พิ**ะ *ธิไพ*าลกุ* - กวอล์ฟ ปิ๊ชย่ะ นี่ทีไพร่สาดสถุล
ไ*ค์ พิรั*ต์ *ธิไพ*าลกุ* - ม๊ายค์ ปิ๊รัด นี่ทีไพร่สาดสถุล
ด.ช.ดิ*ยก*ณ์ ดิ*ยนั*ทน์(Mr.D) - ด.ช.ดัดจริตกรณ์ ดัดจริตนันทน์(ลิงบาบูน)
ด.ช.ดอดำ หัมห้อย
มา**นน่* - มะดันเน่า
*ต๋ ศั**สิ*ธิ์ เว**ภา*ร - โต๋ ควายขวิด เวชสุภาพัง
อ*ว*ล ล*วี* - อาวิ้ว ลาวีนแตก
อ**ตา ท*ท* ยั* - อนิจจา ทายา ยัง
*รั*ยู วินั***นิช - ไอ้ อกตัญญู
ธ*ไช* *ม็*อิ*ไ*ย์ - ธงธง ไมย์อินแต๊ค
พี่เบื้อก
สุ***ฎิ์ วิ**ษแก้* - บี้ย์ เดอะตังไม่มี
วงดนตรี
L*nk*n P**k - ลิงกินผัก
Ev*ne*ce*ce - อีเวนนี่เซนส์
K-***c - เค-ออทิสติก
B*dySl** - BugnySlam
*o*kt*il - ค็อกทวย
ค*ร*บ** - คาราเมา
E*C - 9ล9
เป็นต้น
ดารา นักแสดง
กั*ต์ กั*ตถ*ว* - เกรียน เกรียนจนถาวร