แม่แบบ:Age

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริงTemplate-info svg.png   เอกสารกำกับแม่แบบ  ควรอ่านเอกสารกำกับแม่แบบ ก่อนใช้งานทุกครั้ง
[แม่แบบนี้ที่วิเกรียนพีเดีย]
เอกสารกำกับแม่แบบนี้เอามาจากแม่แบบ:Age/doc   [ดู] [แก้ไข] [พูดคุย]

แม่แบบนี้ใช้คำนวนอายุ (ในคริสตศักราช) เทียบกับเวลาปัจจุบัน หรือ เทียบกับเวลาที่กำหนด

วิธีใช้

ถ้าต้องการคำนวนอายุจนถึงปัจจุบัน ใช้รูปแบบ

{{Age|ปี|เดือน|วัน}}

ตัวอย่างเช่น {{Age|1989|7|23}} จะได้ 30

แต่ถ้าต้องการคำนวนอายุนับถึงวันที่กำหนด ใช้รูปแบบ

{{Age|ปี|เดือน|วัน|ปีที่เทียบ|เดือนที่เทียบ|วันที่เทียบ}}

ตัวอย่างเช่น {{Age|1989|7|23|2003|7|14}} จะได้ 13

ค่าที่ใส่ในแม่แบบ ปีต้องเป็นตัวเลขคริสตศักราช ส่วนเดือนก็ต้องเป็นหมายเลขเดือน โดยที่ 1 จะเท่ากับ มกราคม

ดูเพิ่ม