แม่แบบ:Ambox

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหาTemplate-info svg.png   เอกสารกำกับแม่แบบ  ควรอ่านเอกสารกำกับแม่แบบ ก่อนใช้งานทุกครั้ง
[แม่แบบนี้ที่วิเกรียนพีเดีย]
เอกสารกำกับแม่แบบนี้เอามาจากแม่แบบ:Ambox/doc   [ดู] [แก้ไข] [พูดคุย]

คำเตือน: แม่แบบนี้มีโครงสร้างไม่เหมือนกับแม่แบบ Ambox ที่วิกิพีเดีย ถ้าคุณไปลอกเอาป้ายมาจากวิกิ กรุณาปรับการใช้งานให่ตรงด้วย

แม่แบบ ambox (ย่อมาจาก article message box) ใช้สำหรับช่วยเขียนแม่แบบอีกทีหนึ่ง

แม่แบบนี้ใช้สำหรับสร้าง แม่แบบ"กล่องข้อความ" เช่น {{ตรวจภาษา}} เป็นต้น สามารถปรับให้กล่องสีต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพ และมีขีดความสามารถอื่นๆอีก

การใช้งาน

ชนิดของป้าย

ป้ายสามารถกำหนดชนิดได้ โดยชนิดของป้ายจะเป็นตัวกำหนดสีข้างป้ายและรูป(แต่สามารถกำหนดสีเองได้ โดยสีที่กำหนดจะไปแทนที่สีตามแบบแผน ของชนิดป้าย)

{{ambox
|ป้าย = <ชนิดของป้าย>
|ข้อความ = <ข้อความ>
}}

โดยชนิดของป้ายมีดังนี้


การกำหนดสีข้างป้ายเอง

คุณสามารถกำหนดสีเองได้ ทั้งในขณะที่มีการกำหนดชนิดของป้าย หรือไม่มีก็ได้ โดยถ้ามีการกำหนดสีข้างป้ายในขณะที่มีการกำหนดชนิดของป้าย สีข้างป้ายเดิมตามแบบแผนของชนิดของป้าย จะถูกแทนที่ด้วยสีที่กำหนดขึ้นมาใหม่

{{ambox
|สี = <สีข้างป้าย>
|ข้อความ = <ข้อความ>
}}

กำหนดชนิดสีให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษ หรือตามแบบ HTML

การกำหนดรูปเอง

คุณสามารถกำหนดรูปเองได้ โดยใช้โค้ดดังนี้

{{ambox
| ภาพ = <รูป>
|ข้อความ = <ข้อความ>
}}

ระบุเป็นแบบนี้ [[ภาพ:<ชื่อไฟล์ภาพ>|<พารามิเตอร์อื่นๆ>]] เช่น [[ภาพ:Example.jpg|40px]]

หมายเหตุ : เมื่อมีการกำหนดชนิดของป้าย คุณไม่สามารถกำหนดรูปได้อีก โดยรูปจะเป็นไปตามแบบแผนของชนิดของป้าย

นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถกำหนดให้ไม่มีรูปได้ ดังนี้

{{ambox
| ภาพ = ไม่มี
|ข้อความ = '''ข้อความ'''
}}

จะได้


การกำหนดตำแหน่งข้อความ

{{ambox
|ข้อความ = 
|ตำแหน่ง = 
}}

การระบุ ระบุแบบภาษาอังกฤษ(ตามแบบแผน HTML) หรือแบบภาษาไทย

หมายเหตุ ปกติตำแหน่ง จะถูกกำหนดเป็น left หรือ ซ้าย อยู่แล้ว ทำให้ข้อความปกติถูกจัดไว้ทางซ้ายตลอด แต่ถ้าคุณจะกำหนดตำแหน่งอีกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

 • ระบุแบบภาษาอังกฤษ
{{ambox
|ข้อความ = ตัวอย่างข้อความ
|ตำแหน่ง = center
}}
 • ระบุแบบภาษาไทย
{{ambox
|ข้อความ = ตัวอย่างข้อความ
|ตำแหน่ง = กลาง
}}

จะได้


 • ระบุแบบภาษาอังกฤษ
{{ambox
|ข้อความ = ตัวอย่างข้อความ
|ตำแหน่ง = right
}}
 • ระบุแบบภาษาไทย
{{ambox
|ข้อความ = ตัวอย่างข้อความ
|ตำแหน่ง = ขวา
}}

จะได้


 • ระบุแบบภาษาอังกฤษ
{{ambox
|ข้อความ = ตัวอย่างข้อความ
|ตำแหน่ง = left
}}
 • ระบุแบบภาษาไทย
{{ambox
|ข้อความ = ตัวอย่างข้อความ
|ตำแหน่ง = ซ้าย
}}

จะได้

การกำหนดขนาดรูป

การกำหนดขนาดรูปนี้จะกำหนดได้เมื่อกำหนดชนิดของป้าย เพราะรูปประจำชนิดของป้ายจะไม่สามารถกำหนดได้เองเหมือนกับการกำหนดรูปเอง ซึ่งมีวิธีการกำหนดดังนี้
หมายเหตุ : ขนาดรูปปกติถูกกำหนดอยู่ที่ 40px (40 พิกเซล)

{{ambox
|ป้าย = <ชนิดของป้าย>
|ขนาด = <ขนาด (ระบุหน่วยด้วย เช่น px)>
|ข้อความ = <ข้อความ>
}}

เช่น

{{ambox
|ป้าย = สงสัย
|ขนาด = 100px
|ข้อความ = ตัวอย่างข้อความ
}}

จะได้

การกำหนดขนาดรูปยังสามารถประยุกต์ได้อีก โดยใช้เป็นคำอธิบายภาพก็ได้ โดยคั่นขนาดภาพและคำอธิบายภาพด้วย {{!}} ดังนี้

ขนาด = <ขนาด>{{!}}<คำอธิบายรูป>

เช่น

{{ambox
|ป้าย = รอปรับปรุง
|ขนาด = 100px{{!}}ภาพนี้เป็นภาพไม้กวาด
|ข้อความ = ตัวอย่างข้อความ
}}

จะได้

คำอธิบายภาพจะปรากฏเมื่อชี้เมาส์ที่รูป

การปรับฟอนต์และขนาดโดยรวม

{{ambox
|ฟอนต์ = <ชื่อฟอนต์>
|ขนาดฟอนต์ = <ขนาดของข้อความ(ระบุหน่วยเป็น "pt"[Point])>
|ข้อความ = <ข้อความ>
}}
 • พารามิเตอร์ ฟอนต์ เป็นพารามิเตอร์สำหรับกำหนดชนิดของฟอนต์
 • พารามิเตอร์ ขนาดฟอนต์ เป็นพารามิเตอร์สำหรับระบุค่าขนาดของข้อความ
{{ambox
|ฟอนต์ = Angsana New
|ขนาดฟอนต์ = 32pt
|ข้อความ = '''ข้อความ'''
}}

ผลของโค้ดด้านบน ทำให้เป็นแบบนี้

การพัฒนาแม่แบบ

การเพิ่มชนิดของป้าย

สามารถดูในคำอธิบายการแก้ไขในแม่แบบ:Ambox ได้

แม่แบบนี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ยืดหยุ่นการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถร่วมเพิ่มชนิดของป้ายได้นอกเหนือจากที่เตรียมมาไว้ให้แล้ว ซึ่งมีวิธีการดังนี้

 • ก่อนอื่น เราต้องคิดก่อนว่าจะเอาชนิดป้ายชื่อว่าอะไร ในที่นี้ชื่อว่า "สงสัย"

ส่วนแรก การกำหนดสีข้างป้ายประจำชนิดของป้าย

 • 1. แก้ไขแม่แบบนี้
 • 2. หาบรรทัดที่มีข้อความดังนี้
ส่วนด้านล่างนี้จะกำหนดสีข้างป้ายประจำชนิดของป้าย ถ้าต้องการเพิ่ม ทำดังนี้
 • 3. พิจารณาโค้ดด้านล่างนี้(ด้านล่างข้อความดังกล่าว)
|เตือน = darkorange
|รอปรับปรุง = gold
..............        ..............
|#default = dodgerblue
 • 4. เพิ่มโค้ดตามรูปแบบในข้อ 5 ลงในส่วนของโค้ดที่กำหนดให้ โดยต้องอยู่บนบรรทัด
|#default = dodgerblue
 • 5. จากข้อ 4 โค้ดดังกล่าวมีรูปแบบต่อไปนี้
|<ชื่อชนิดของป้าย> = <สีข้างป้ายของชนิดของป้ายนั้นๆ ตามรูปแบบ HTML>

อย่างเช่น

|สงสัย = yellow

จะได้

|เตือน = darkorange
|รอปรับปรุง = gold
..............        ..............
|สงสัย = yellow
|#default = dodgerblue
 • 6. เป็นอันจบพิธีในการกำหนดสีข้างป้ายประจำชนิดของป้าย

ส่วนที่สอง การกำหนดรูปประจำชนิดของป้าย

 • 1. เลื่อนลงไปด้านล่าง จะพบบรรทัดที่มีข้อความดังนี้
ส่วนด้านล่างนี้จะกำหนดสีข้างป้ายประจำชนิดของป้าย ถ้าต้องการเพิ่ม ทำดังนี้(มีการกำหนดคล้ายสีประจำชนิดของป้าย)
 • 2. พิจารณาโค้ดด้านล่างนี้
|style="padding: 0.25em 0.5em;" |{{#switch:{{{ป้าย|}}}
|ห้าม = [[ภาพ:Stop hand nuvola svg.png|{{{ขนาด|40px}}}]]
|เตือน = [[ภาพ:Emblem-important svg.png|{{{ขนาด|40px}}}]]
..............        ..............
|#default = {{#ifeq:{{{รูป}}}|ไม่มี||{{{รูป|[[ภาพ:Info non-talk.png|40px]]}}}}}
 • 3. เพิ่มโค้ดตามรูปแบบในข้อ 4 ลงในส่วนของโค้ดที่กำหนดให้ โดยต้องอยู่บนบรรทัด
|#default = {{#ifeq:{{{รูป}}}|ไม่มี||{{{รูป|[[ภาพ:Info non-talk.png|40px]]}}}}}
 • 4. จากข้อ 3 โค้ดดังกล่าวมีรูปแบบต่อไปนี้
|<ชื่อชนิดของป้าย> = [[<ชื่อภาพ มีเนมสเปซ "ภาพ" ด้วย>|{{{ขนาด|40px}}}]]

เช่น

|สงสัย = [[ภาพ:Icon apps query svg.png|{{{ขนาด|40px}}}]]

จะได้

|style="padding: 0.25em 0.5em;" |{{#switch:{{{ป้าย|}}}
|ห้าม = [[ภาพ:Stop hand nuvola svg.png|{{{ขนาด|40px}}}]]
|เตือน = [[ภาพ:Emblem-important svg.png|{{{ขนาด|40px}}}]]
..............        ..............
|สงสัย = [[ภาพ:Icon apps query svg.png|{{{ขนาด|40px}}}]]
|#default = {{#ifeq:{{{รูป}}}|ไม่มี||{{{รูป|[[ภาพ:Info non-talk.png|40px]]}}}}}
 • 5. เป็นอันจบพิธี การเพิ่มรูปประจำชนิดของป้าย

ส่วนที่สาม การประกาศชนิดของป้ายของคุณ

เป็นการทำให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ทราบได้ว่ามีชนิดของป้ายใหม่จุติขึ้นมาแล้ว ให้แก้ไขที่ แม่แบบ:Ambox/ป้าย