แม่แบบ:Bit.ly

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

http://bit.ly/cQWXkl


Template-info svg.png   เอกสารกำกับแม่แบบ  ควรอ่านเอกสารกำกับแม่แบบ ก่อนใช้งานทุกครั้ง
เอกสารกำกับแม่แบบนี้เอามาจากแม่แบบ:Bit.ly/doc   [ดู] [แก้ไข] [พูดคุย]

แม่แบบสำหรับแสดงลิงก์ย่อที่สร้างจากเว็บ http://bit.ly/ ของบทความในไร้สาระนุกรม ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้

{{Bit.ly|ชื่อหน้า}}

อย่างเช่น

ถ้าหน้าที่ระบุไม่มีอยู่ในเว็บ หรือแม่แบบนี้ไม่รู้จักหน้าที่ระบุ แม่แบบจะแสดงลิงก์ย่อของเว็บไร้สาระนุกรมแทน