แม่แบบ:Q

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

Cita3.png{{{1}}}Cita4.png

[แก้ไข] วิธีการใช้

ใช้งานได้ 3 แบบ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

{{Q|ข้อความที่กล่าวถึง|ผู้กล่าว}} จะได้:

Cita3.pngข้อความที่กล่าวถึงCita4.png
                 — ผู้กล่าว

{{Q|ข้อความที่กล่าวถึง|ผู้กล่าว|เรื่อง}} จะได้:

Cita3.pngข้อความที่กล่าวถึงCita4.png
                 — ผู้กล่าว กล่าวถึง เรื่อง

{{Q|ข้อความที่กล่าวถึง}}

Cita3.pngข้อความที่กล่าวถึงCita4.png

เครื่องมือส่วนตัว
กลุ่มชื่อ

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
ลองแวะนี่ก่อน
โครงการอื่น
เครื่องมือ
ภาษาอื่น