แม่แบบ:Uncyclopedia:วันนี้ในอนาคต/21 เมษายน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

21 เมษายน: วันสารเอียง อยุติธรรม, วันหนังสือ(ประเทศเวียดกาม), วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ(ประเทศเครนหญ้า), ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

  • พ.ศ. 2551 - ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ มีเพียงแค่เกิดการรบสังหาร เครื่องWii
  • พ.ศ. 25370 - นักดาราสาสน์ รายงานการค้นพบดาวเคาะป๊อกๆนอกระบบสะริยุบแห่งแรก

จดหมายเหตุเดือนเมษายน