แม่แบบ:Uncyclopedia:วันนี้ในอนาคต/2 เมษายน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

2 เมษายน: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

จดหมายเหตุเดือนเมษายน