โนโนเรนเจอร์

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Nonorenger เป็นชื่อกลุ่มของยอดมนุษย์ทั้ง 5 เพื่อปกป้องโลกมนุษย์จากปีศาจร้ายแห่งดาว Ch348 ที่จะคอยกำจัดนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยสามารถทำให้นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนได้ผลการเรียน E (ตก)ได้ แม้กระทั่งอาจารย์เอง ยังไม่สามารถรับมือได้ ยอดมนุษย์ทั้ง 5 ได้รับการเลือกจากเทพเจ้าแห่งดาว LearWLearWLearWLearW (แล่วๆๆ)ให้คอยปกป้องโลกมนุษย์จากปีศาจร้ายดังกล่าว โดยอาวุธยุทธโธปกรของ nonoranger แต่ละคนจะแตกต่างกันตามความสามารถของตน มีประสิทธิภาพก็จริง แต่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในกรณีที่พลังงานหมด หรือต่อสู้ในเวลากลางคืน จะสามารถใช้พลังงานสำรองได้โดยการใช้แบตเตอร์รี่ของไฟฉาย และที่สำคัญ ต้องเป็นยี่ห้อ "Buffo" มิเช่นนั้น ประสิทธิภาพจะแสดงออกมาไม่เต็มที่ ถ้าท่านกำลังถูกปีศาจคุกคามท่านสามารถเรียก Nonorenger ได้ โดยการใช้ไฟฉายส่องขึ้นไปบนดวงอาทิตย์