โรมังงะ (แก้ความกำกวม)

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรมังงะคือประเทศในสมัยโบราณ แต่อาจจะมีขึ้นมาอีกในอนาคต อันหมายถึง

สคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Namespace detect