ไร้คำคม:กรุ 3

จากไร้คำคม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไร้คำคม
ยินดีต้อนรับสู่ ไร้คำคม
โครงการนี้ เป็นการเก็บรวบรวมคำคมต่างๆ ที่ถูกคัดออกจากหน้าหลักไปแล้ว

หน้าหลัก | กรุ 1 | กรุ 2 | กรุ 3 | กรุ 4 | กรุ 5 |


เดือนแห่งความรัก ของคนไร้รัก...[แก้ไข]

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนนี้เป็นเดือนของคนที่มีความรัก
เป็นเดือนแห่งคู่รัก...
แล้วคนที่ไม่มีความรักละ... จะทำอะไรดีในเดือนนี้

ฉันคนนึงละ ที่ไม่มีความรัก
ความรักเป็นอย่างไร ไม่รู้จักมันมานานมากแล้ว
ความรักเปรียบเสมือนเป็นคนแปลกหน้า
ที่ไม่เคยเจอกันมานานมาก จนแทบจะจำกันไม่ได้แล้ว

นานเหลือเกิน... ที่ความรักเดินจากไป
เดินไปไกล แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหันกลับมาหาฉันเลย
ฉันเหงา... แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

ความรัก... มีขายไหม
มีขายที่ไหน... ใครช่วยบอกที

ตอนนี้เหมือนฉันกำลังตามหาความรัก
แล้วก็เหมือนว่าความรัก... กำลังเล่นซ่อนหากับฉันอยู่

ถ้าเหนื่อยกับการตามหา... ก็หยุดเถอะนะหัวใจ
หยุดวิ่งตาม... หยุดไขว่คว้า อยู่นิ่งๆ อยู่กับตัวเอง

เดือนแห่งความรัก...
ไม่ได้มีความหมายอะไรสักเท่าไหร่
เพราะยังไง... คนอย่างฉันก็... เป็นคนที่ไร้ซึ่งความรักอยู่ดี

ตามหาหัวใจ[แก้ไข]

อยู่นี่ไง! มาเลย มาเลย...

.. ทุ ก ค น มี เ ส้ น ชั ย ข อ ง ตั ว เ อ ง ..

.. มี ส ถิ ติ ที่ ตั ว เ อ ง พ อ ใ จ ..

.. แ ต่ ... ค น ที่ เ ข้ า เ ส้ น ชั ย ก่ อ น ..

.. ใ ช่ ว่ า จ ะ ค ว้ า ค ว า ม รั ก ที่ ดี ไ ด้ ก่ อ น เ ส ม อ ไ ป ..

.. แ ล ะ ส ถิ ติ ที่ ดี ก็ ไ ม่ ไ ด้ ก า รั น ตี ว่ า ..

.. ค ว า ม รั ก จ ะ ส ม บู ร ณ์ แ บ บ ..


.. ใ น ข ณ ะ ที่ สั ง ค ม ทุ ก วั น นี้ ..

.. ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ เ ร า วิ่ ง แ ซ ง ค น อื่ น ๆ เ ส ม อ ..

.. ไ ม่ ย อ ม ใ ห้ ใ ค ร แ ซ ง ห น้ า ..

.. เ พ ร า ะ นั่ น ย่ อ ม ห ม า ย ถึ ง ..

.. ก า ร พ ล า ด โ อ ก า ส ดี ๆ ใ น ชี วิ ต ไ ป ..

.. แ ต่ ... สั ง ค ม ข อ ง ค ว า ม รั ก ..

.. ส อ น ใ ห้ ค น รู้ จั ก ผ่ อ น จั ง ห ว ะ ก้ า ว ใ ห้ ช้ า ล ง ..

.. แ ต่ ห นั ก แ น่ น ขึ้ น ..

มาดูกันหน่อย[แก้ไข]

มาดูกันหน่อย
โลกกลมๆ ใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ
ของฟรีไม่เคยมี ของดีไม่เคยถูก
อยู่ให้ไว้ใจ ไปให้คิดถึง
คนเราต้องเดินหน้า เวลายังเดินหน้าเลย
ไม่ต้องสนใจว่าแมวจะสีขาวหรือดำ ขอให้จับหนูได้ก็พอ
ยิ่งมีใจศรัทธา ยิ่งต้องมีสายตาที่เยือกเย็น
ในโลกกลม ๆ ใบนี้ ไม่มีคำว่า }แน่นอน~
คนเราเมื่อ ตัวตายก็ต้องลงดิน
ท้อแท้ได้ แต่อย่าท้อถอย อิจฉาได้ แต่อย่าริษยา พักได้ แต่อย่าหยุด
เหตุผลของคน ๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่ของคน อีกคนหนึ่ง
ถ้าไม่ลองก้าว จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่า ข้างหน้าเป็นอย่างไร
หนทางอันยาวไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ
ปัญหาทุกอย่าง อยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น
จะเห็นค่าของความอบอุ่น เมื่อผ่านความเหน็บหนาวมาแล้ว
อันตรายที่สุดคือ การคาดหวัง

เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย
อย่ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่
จงใช้สติ อย่าใช้อารมณ์
เบื้องหลังความเข้มแข็ง สมควรมีความอ่อนโยน
ไม่มีคำว่า บังเอิญ ในเรื่องของความรัก มีแต่คำว่า ตั้งใจ
ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยอมรับกับสิ่งที่เสียไป

หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใสเสมอ
หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่าปัญหานั้นเล็กนิดเดียว
ไม่เป็นขุนนางนะ ได้ แต่ไม่เป็นคนไม่ได้
มีแต่วันนี้ที่มีค่า ไม่มีวันหน้า วันหลัง
เมื่อวานก็สายเกินแล้วพรุ่งนี้ ก็สายเกินไป
อย่าหวังว่าจะได้รับความรัก จากคนที่คุณรัก
เพราะคนที่คุณรัก ไม่ได้รักคุณ หมดทุกคน

เพื่อนสนิท[แก้ไข]

ลักษณะโดยทั่วไปของเพื่อนสนิท

...ก็คือ เพื่อนธรรมดาๆคนนึง ที่ดันสนิทกันมากกว่าเพื่อนธรรมดาๆทั่วๆไป

... ซึ่งมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่าง ที่คล้ายๆกับเรามากกว่าเพื่อนคนอื่น ...ถึงจะมาสนิทกันได้

...บางที อาจไม่ใช่นิสัย ...บางที อาจไม่ใช่หน้าตา ...บางที อาจไม่ใช่ฐานะ ...บางที อาจไม่ใช่ระดับความรู้ ...แต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่าง ที่ต้องเป็น มั น ค น นี้ เ ท่ า นั้ น ที่ มี

นี่ก็ใช่

...บางครั้ง ...เราก็ไม่ไป ที่ที่เราอยากไป ...เพียงเพราะว่า มันไม่ไปด้วย

...บางครั้ง ...นั่งเงียบอยู่ได้ตั้งนาน แต่แค่เห็นหน้ามัน ...น้ำตาที่กลั้นไว้แทบตาย กลับทะลักออกมาได้จนหมด

...บางครั้ง ... ถ้ามีเสียงหัวเราะของมันด้วย ... เราจะหัวเราะได้ดังกว่านี้

...บางครั้ง ...ร้อยคำปลอบใจของใครก็ไม่รู้ ...ยังอุ่นใจไม่เท่ามือมันที่แค่ตบเบาๆที่หัวไหล่ บอกเป็นนัยๆว่ากรูอยู่ตรงนี้

ชอบคำๆนึงที่บอกว่า เ ร า ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แ ค่ เ พื่ อ น .. ...แ ต่ เ ร า เ ป็ น ตั้ ง เ พื่ อ น ต่ า ง ห า ก ..

...เพราะเพื่อนมีความสำคัญมากๆ ...มากจนบางคนแยกไม่ออก เอาไปเปรียบเทียบกะแฟน ว่าอะไรสำคัญกว่ากัน ...ทั้งๆที่มันคนละเรื่องกันเลย...แต่เมื่อเวลาที่เราอยู่ในห้วงของความรัก ...เพื่อน...จะกลายเป็นส่วนเกินของโลกส่วนตัวเราทันที ...ไอ่เพื่อนสนิทเรา มันคงจะชินแล้ว ...ที่เวลาเรามีรักทีไร เราก็จะห่างๆมันไปทุกที

...เวลาที่จะกลับมานึกถึงมันได้อีกที ...ก็ตอนอกหักนู่นแหละ


...ก็เคยคิดเหมือนกันนะ ...ถ้าเราเป็นมัน จะรู้สึกยังไง ...คงจะประมาณว่า ...'แม่ง ... พอมีแฟนก็ลืมเพื่อน' ...'นี่ กะกรูไม่เคยช่วยห่ าไรเลย ทีกะแฟนแมร่งแทบถวายหัว' ...'ต้องเลิกกะแฟนก่อนถึงจะจำเบอร์โทรกรูได้ใช่ไหม สราดดด' ...คิดๆดูแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ...เพราะเวลาที่กำลังมีความสุขในห้วงของความรัก ...ก็แทบไม่ได้จะไปเที่ยวไหนกับมันเลย ...นานๆถึงจะได้คุยกันที

...แต่พอผิดหวัง พอเจ็บตัวขึ้นมา ...นาทีนั้นอยากกดโทรศัพท์ไปหามันก่อน ...อยากให้มันรับโทรศัพท์ก่อน ...ซึ่งบางทีมันนอนไปแล้วเราก็จะไล่มันกลับไปนอน ...ไม่ต้องตื่นขึ้นมาฟังเรื่องราวใดๆทั้งนั้น ...ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แค่มันรับโทรศัพท์ ก็พอแล้ว

...แบบนี้ละมั้งที่เค้าว่า ...'เพื่อน'

คือคนที่สามารถนั่งอยู่ด้วยกันโดยไม่พูดอะไรสักคำ' ...'แต่ลุกจากกันไปได้เหมือนคุยกันไปนับล้านคำ'

...'เพื่อน' ...'คือคนที่เมื่อเราสุข เราไม่เห็นมันอยู่ในสายตา' ...'แ ต่ เ ป็ น ค น ไ ม่ มี วั น ป ล่ อ ย ใ ห้ เ ร า ล้ ม ลง ไ ม่ ว่ า เ ร า จ ะ ไ ป เ จ็ บ ม าจ า ก ไ ห น . . .

คำวิจารณ์[แก้ไข]

“เดิมที เพื่อนก็คือสิ่งไร้สาระที่คนธรรมดาสามัญมีไว้ปลอบประโลมใจ สำหรับผู้เป็นราชาที่อยู่เหนือคนอื่นๆแล้ว มันไม่จำเป็นแม้แต่น้อย”

“ทีมเราโม้เก่ง”

~ แพทดับเบิลอี สาวแล้วเสียว

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

กรุ 1 | กรุ 2 | กรุ 4 | กรุ 5