ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยแห่งนคร Los Angeles ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณสิบกิโลเมตร ข้ามฝั่งแม่น้ำเทมม์มานิดหน่อย