ไร้สาระนุกรม:กระบะทราย/กรุ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
  1. REDIRECT ไร้สาระนุกรม:ทดลองเขียน/กรุ