ไร้สาระนุกรม:ระวังจะเข้าใจถูกต้อง

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

ระวังจะเข้าใจผิด เนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่เราก็จะพยายามให้ทุกท่านเชื่อเรื่องพวกนี้ให้ได้อยู่ดี