ไร้สาระนุกรม:แม่แบบแสดงข้อความ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ
หมายเหตุ : การปะข้อความของแม่แบบลงในหน้า ใช้รูปแบบ {{ชื่อของแม่แบบ}} เช่น {{เก็บกวาด}}

แม่แบบ หรือ เทมเพลต (template) คือชื่อเรียกของหน้าวิกิพีเดียที่มีการใช้ซ้ำกันมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป ดูเพิ่มเติมที่ แม่แบบ

หน้า ไร้สาระนุกรม:รายการแม่แบบแสดงข้อมูล เป็นหน้ารวบรวมแม่แบบ ที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลแบ่งแยกตามหน้าที่การใช้งานดังต่อไปนี้

แจ้งข้อมูล

การใส่แม่แบบเหล่านี้ลงไปในหน้าใด ๆ จะเป็นการแจ้งให้ผู้อ่านอ่านบทความด้วยความระมัดระวัง และแจ้งให้ชาวไร้สาระนุกรมช่วยเข้ามาตรวจสอบหน้านั้น

การลบบทความ

 • {{ลบ}} - แจ้งลบ แสดงชื่อหัวข้อในรายการรอลบ
 • {{ลงคะแนนลบ}} - แจ้งให้มีการลงคะแนนเพื่อลบบทความ

ลิขสิทธิ์

ความเป็นกลาง

 • {{ไม่เป็นกลาง}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความไม่ผ่านความเป็นกลาง และแสดงข้อความ "บทความนี้ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความไม่เป็นกลาง"
 • {{ใคร}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความเหมือนอัตชีวประวัติ หรือบุคคลที่ไม่มีคนรู้จัก และแสดงข้อความ "เอ็งเป็นใครวะ"

ความถูกต้อง

 • {{โปร}} - ร้องขอให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ

คุณภาพอื่น ๆ ของบทความ

 • {{ชื่อปะกิด}} - แจ้งว่าเป็นบทความที่มีชื่อเป็นภาษาปะกิด
 • {{สั้นมาก}} - แจ้งบทความที่สั้นมาก
 • {{ภาษาวิบัติ}} - แจ้งว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา การสะกดคำ หรือ การแปลภาษา (แต่ไม่ต้องแก้ไข)
 • {{แบบวิกิ}} - แจ้งบทความต้องการ จัดรูปแบบ จัดหน้า แบ่งหัวข้อ จัดลิงก์ภายใน
 • {{ไม่เป็นไร้สาระนุกรม}} - แจ้งบทความที่มีลักษณะไม่เป็นไร้สาระนุกรม
 • {{รวม}} - แจ้งแนะนำว่าให้มีการรวมบทความเข้าด้วยกัน
 • {{ย้าย}} - แจ้งแนะนำว่าควรมีการย้ายบทความ หรือเปลี่ยนชื่อ
 • {{เก็บกวาด}} - แจ้งเป็นบทความที่ผู้อื่นควรตรวจสอบ ในหลายส่วนด้วยกัน
 • {{ปะกิด}} - แจ้งเนื้อหาบางส่วนยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย (ใช้หน้าที่ไม่ใช่บทความ เช่น คำอธิบายวิธีการใช้แม่แบบ)
 • {{ไม่ขำ}} - แจ้งว่าเนื้อหาส่วนนี้ไม่ขำ หรือเน้นการใช้ประโยชน์เป็นหลัก
 • {{คำเตือนเรื่องลิงก์}} - แจ้งว่าไม่ควรเอาลิงก์บทความนี้จากไร้สาระนุกรมไปใส่วิกิพีเดีย เพราะอาจโดนคนที่นั่นถีบออกมาได้

บทความขาดอ้างอิง

class="noprint">[ต้องการแหล่งอ้างอิง]

สำหรับหน้าอภิปราย

 • {{โต้เถียง}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีการโต้เถียงบ่อยมาก... และคุณไม่จำเป็นต้องไปร่วมแจมด้วย"

แสดงข้อความพิเศษ

แม่แบบในหัวข้อนี้เป็นการแสดงข้อมูลสำหรับผู้อ่าน

ในหน้าเนื้อหา

 • โครง
  • {{โครง}} - (stub) แสดงข้อความ "บทความนี้ยังไม่สมบูรณ์...", และใส่หน้านั้นลงในหมวดหมู่ '[[:Category:โครง|โครง}}'
  • {{โครง-ส่วน}} - (sectstub) แสดงข้อความ "ส่วนนี้ของบทความยังไม่สมบูรณ์...", และใส่หน้านั้นลงในหมวดหมู่ '[[:Category:โครง-ส่วน|โครง-ส่วน}}'
  • สำหรับโครงที่จัดหมวดหมู่แล้ว ดูที่ [[ไร้สาระนุกรม:หมวดหมู่โครง|หมวดหมู่โครง}}
 • {{แก้กำกวม}} - แสดงข้อความ "แสดงรายการของบทความต่าง ๆ ที่อาจใช้ชื่อเดียวกัน..."
 • {{หากไม่พบข้อมูล}} - แสดงข้อความ "หากไม่พบข้อมูล ดูที่..."
 • {{ชื่อปะกิด}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาปะกิด..."
 • {{สปอยล์}} - แสดงข้อความ "คำเตือนเรื่องสปอยล์: สปอยล์เริ่มด้านล่าง รู้ก่อนแล้วไม่สนุก ห้ามมาโทษกัน!"
 • {{จบสปอยล์}} - แสดงข้อความ "การสปอยล์จบที่นี่"
 • {{เรท13+}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก"
 • {{เติม13+}} -แสดงข้อความ "บทความนี้ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก" ตรงข้ามกับข้างบน (มั้ง?)
 • {{เว็บย่อ}} - (shortcut) แสดงลิงก์ย่อให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการอ้างที่อยู่อินเทอร์เน็ต (URL)
 • {{}} - เหมือนข้อบน แต่แนะนำให้ใช้ตัวนี้แทน
 • {{ต้องการภาพ}} - แสดงข้อความ "บทความนี้ต้องการภาพประกอบเพิ่มเติม..."
 • {{อัปเดต}} - สำหรับบทความที่มีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

ในหน้าหมวดหมู่

 • แม่แบบ:ดูเพิ่ม - แสดงข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อหลักเกี่ยวกับ (ชื่อหัวข้อ) โดยชื่อหัวข้อจะนำมาจากชื่อหมวดหมู่

สำหรับภาพ

กรุณาดูแม่แบบป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพทั้งหมดได้ที่ ไร้สาระนุกรม:ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ

สำหรับอ้างอิง

กรุณาศึกษาไร้สาระนุกรม:การอ้างอิงแหล่งที่มา สำหรับวิธีการอ้างอิงรูปแบบใหม่.

การอ้างอิงจะมี ตัวเลข 1 2 3กำกับในบทความ และหมายเหตุด้านท้ายบทความ ดูตัวอย่างที่บทความ มหาวิทยาลัยสุราลงกลอน

สำหรับจัดรูปแบบ

สำหรับเขียนคำประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

เนื่องด้วยการเว้นวรรคที่บรรทัดใดๆ จะทำให้เกิดการจัดรูปแบบใหม่ ดังนั้นการใช้แม่แบบคำประพันธ์จะช่วยในการจัดย่อหน้าตาม วรรคต่างๆ

สำหรับแม่แบบ

 • แม่แบบ:ยกเลิกการใช้งาน - สำหรับแม่แบบที่ยกเลิกการใช้งาน และได้เปลี่ยนไปใช้แม่แบบตัวใหม่แทน (ให้ระบุชื่อแม่แบบตัวใหม่)

สำหรับหน้าของผู้ใช้

แจ้งผู้ใช้

เตือนหน้าว่าง
เตือนป้ายออก
เตือนก่อกวน
บทความอาจละเมิดลิขสิทธิ์
 • {{nothanks0}} สำหรับผู้ใช้
 • {{nothanks}} สำหรับไอพี
ภาพอาจละเมิดลิขสิทธิ์
ต้องการสัญญาอนุญาตสำหรับภาพ
ต้องการแหล่งที่มาสำหรับภาพ
ภาพถูกแจ้งลบ/ถูกลบ
ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย

ตัวอย่างแม่แบบแสดงข้อความ

ข้อความที่ต้องพิมพ์ หน้าตาของแม่แบบ ใช้สำหรับ
{{โครง}}


โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล
บทความที่ยังไม่สมบูรณ์

โครงร่าง

{{แก้กำกวม}}


คำที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย
{{เก็บกวาด}}


หัวข้อที่ต้องการเก็บกวาด ให้ผู้อื่น ช่วยดู ช่วยแก้ไข
โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล