ไร้สาระนุกรม:ลงชื่อเวลาอภิปราย

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

การลงชื่อเวลาพูดคุยหรือแสดงความเห็นในหน้าอภิปรายหรือหน้าโครงการ เป็นมารยาทที่ดีในการสื่อสารกับผู้อื่น โดยช่วยให้ผู้อื่นสามารถแบ่งแยกข้อความของบุคคลอื่นๆ ได้ วิธีลงชื่อสามารถทำได้โดย พิมพ์ชื่อและวันที่ต่อท้ายข้อความของคุณ หรือสามารถทำได้อัตโนมัติ โดยการพิมพ์

 --~~~~

ต่อท้ายข้อความ ซึ่งทางระบบจะใส่ชื่อและวันที่ให้แทนที่โดยอัตโนมัติ หมายเลขไอพีจะแสดงแทนชื่อผู้ใช้หากคุณไม่ได้ล็อกอิน

ข้อควรระวัง

ในบทความจะไม่มีการลงชื่อ ซึ่งการลงชื่อจะใช้สำหรับการพูดคุยในหน้าอภิปราย หน้าคุยกับผู้ใช้ หรือการพูดคุยอื่นๆ แต่ไม่ใช่สำหรับหน้าบทความ หรือสำหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่การพูดคุย

การปรับแต่งลายเซ็น

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งลายเซ็นได้ที่ Special:Preferences ควรระลึกไว้เสมอว่าลายเซ็นบางแบบอาจส่งผลกระทบกับผู้ใช้คนอื่นๆ เช่น อาจรบกวนการอ่านการอภิปราย หรือการแก้ไข

ลายเซ็นไม่ควรจะเลียนแบบหรือทำให้คิดว่าเป็นผู้ใช้อื่น (เช่้น ลายเซ็นไม่ควรจะตรงกับชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว) โดยทั่วไปลายเซ็นควรแสดงถึงชื่อผู้ใช้นั้นๆในระดับหนึ่ง

หากต้องการขอร้องให้ผู้อื่นเปลี่ยนลายเซ็น อย่าลืมทำอย่างสุภา่พ หากคุณถูกร้องขอให้เปลี่ยนลายเซ็น กรุณาอย่าตีความการขอร้องอย่างสุภาพเป็นการโจมตี

  • โค้ด - ระมัดระวังการใช้โค้ดที่อาจส่งผลกับข้อความรอบข้างได้ โปรดทราบว่าถ้าโค้ดลายเซ็นของคุณไม่สมบูรณ์ หรือเกิดความผิดพลาด อาจจะทำให้หน้าทั้งหน้าเสียรูปทรงได้
  • กระพริบ - ลายเซ็นไม่ควรมีลักษณะกระพริบ
  • ภาพ - ไม่แนะนำให้ใช้ภาพในลายเซ็น หากลายเซ็นมีการใช้ภาพ ควรพิจารณาขนาดและลักษณะของภาพไม่ให้รบกวนหน้าอภิปราย ลองพิจารณาการใช้สัญลักษณ์ในยูนิโคดแทนการใช้ภาพ
  • ตัวอักษร - ลายเซ็นควรมีอักษรไทยหรือละตินประกอบอยู่บ้าง เนื่องจากอักษรอื่นๆ อาจไม่แสดงผลบนหน้าจอของผู้ใช้บางคน
  • ความยาว - ควรดูแลไม่ให้ลายเซ็นมีความยาวมากเกินไป ทั้งในการแสดงผลและในโค้ด
  • ลิงก์ไปหน้าผู้ใช้ - โดยทั่วไปลายเซ็นควรจะมีลิงก์ภายในไปยังหน้าผู้ใช้หรือหน้าพูดคุยของคุณ
  • ลิงก์ภายนอก - ลายเซ็นไม่ควรมีลิงก์ภายนอก