การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลพื้นฐาน : Mahatee

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไร้สาระนุกรม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Mahatee/โหวต
  • Symbol oppose vote.svg ไม่เห็นด้วย คุณยังไม่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ว่าทำประโยชน์ให้ไร้สาระนุกรมเลย และยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีได้ไร้สาระนุกรมด้วยซ้ำ คุณจึงไม่ควรเป็นผู้ดูแล ปาก่อน | ปาหลัง [ผู้ดูแล] 17:04, 29 เมษายน 2552 (ICT) --ปาก่อน | ปาหลัง [ผู้ดูแล] 17:04, 29 เมษายน 2552 (ICT)
ไร้สาระนุกรม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Mahatee/เป็นกลาง
หัวข้อนี้ได้ถูกเสนอขึ้นมาเป็นเวลา 0 วันล่วงมาแล้ว...
หัวข้อนี้กำลังรอการตัดสินอยู่ คุณสามารถร่วมลุ้นได้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน

ยินดีต้อนรับสู่หน้าโหวตผู้ดูแล คุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้ที่นี่


ชื่ออ้างอิงของหน้านี้ : ไร้สาระนุกรม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Mahatee

คำเตือน: แสดงชื่อเรื่อง "การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลพื้นฐาน : Mahatee" เขียนทับการแสดงชื่อเรื่องก่อนหน้านี้ "การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลพื้นฐาน : {{{ผู้ถูกเสนอ}}}"

ไร้สาระนุกรม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Mahatee/โหวต
  • Symbol oppose vote.svg ไม่เห็นด้วย คุณยังไม่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ว่าทำประโยชน์ให้ไร้สาระนุกรมเลย และยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีได้ไร้สาระนุกรมด้วยซ้ำ คุณจึงไม่ควรเป็นผู้ดูแล ปาก่อน | ปาหลัง [ผู้ดูแล] 17:04, 29 เมษายน 2552 (ICT) --ปาก่อน | ปาหลัง [ผู้ดูแล] 17:04, 29 เมษายน 2552 (ICT)
ไร้สาระนุกรม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Mahatee/เป็นกลาง
หัวข้อนี้ได้ถูกเสนอขึ้นมาเป็นเวลา 3024 วันล่วงมาแล้ว...
หัวข้อนี้กำลังรอการตัดสินอยู่ คุณสามารถร่วมลุ้นได้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน

ยินดีต้อนรับสู่หน้าโหวตผู้ดูแล คุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้ที่นี่


ชื่ออ้างอิงของหน้านี้ : ไร้สาระนุกรม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Mahatee