ไร้สาระนุกรม:โครงการจัดหมวดหมู่

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

< ดูโครงการเก็บกวาดหลัก

โครงการจัดหมวดหมู่บทความ ดูบทความหลักที่ ไร้สาระนุกรม:การจัดหมวดหมู่
สำหรับ วิธีการจัดการ และข้อสรุปของทีมจัดหมวดหมู่ ดูได้ด้านล่าง
เสนอและดูรายชื่อหมวดหมู่เพิ่มเติมที่ ไร้สาระนุกรม:เสนอหมวดหมู่

จุดประสงค์[แก้ไข]

จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันวางแผน หาวิธีแบ่งแยกบทความให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เหมาะสม และจัดเก็บหมวดหมู่ย่อยให้อยู่ภายในหมวดหมู่ที่เหมาะสม

ผลปัจจุบัน[แก้ไข]

ประโยชน์[แก้ไข]

ให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันได้อย่างง่ายดาย

วิธีการ[แก้ไข]

  • จัดเก็บบทความที่ยังไม่มีหมวดหมู่โดยการเพิ่มข้อความ [[หมวดหมู่:--ชื่อหมวดหมู่--]] ลงในส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ โดยปกติจะไว้ด้านล่างของข้อความ
  • สำหรับหมวดหมู่ย่อย ให้ใส่หมวดหมู่เข้าไป [[หมวดหมู่:--ชื่อหมวดหมู่--]]
  • จัดบทความที่มีชื่อเดียวกับหมวดหมู่ ด้วย เครื่องหมาย | และเว้นวรรค เพื่อให้ปรากฎเป็นอันดับแรก (ก่อนตัวอักษร ก.ไก่) เช่น
[[หมวดหมู่:บุคคล| ]]

วิธีการจัดพื้นฐาน[แก้ไข]

  • สำหรับหมวดหมู่ที่ต้องการให้ปรากฎอันดับต้น (ก่อนตัวอักษร ก.ไก่) ให้ตามด้วยเครื่องหมาย | และเว้นวรรค เช่น
[[หมวดหมู่:บุคคล| ]] ให้ใช้กับบทความที่มีความหมายเดียวกับหมวดหมู่ 
  • สำหรับหมวดหมู่ที่มีคำนำหน้าตัวเองเป็นคำสามัญให้ตามด้วย ความหมายหลักหลังเครื่องหมาย |
[[หมวดหมู่:ทวีป|ยุโรป]]  แทนที่ 
[[หมวดหมู่:ทวีป|ทวีปยุโรป]]


ปัญหาที่พบ[แก้ไข]

ปัญหาปัจจุบันที่พบคือ

  1. สระภาษาไทยที่วางนำหน้าพยัญชนะ เช่น เ แ โ จะกลายเป็นหมวดหมู่ เช่น เกม จะอยู่ในหมวดหมู่ "เ" แทนที่ "ก"
  2. วรรณยุกต์ภาษาไทย จะถูกจัดเป็นลำดับสุดท้ายของการจัดเรียง โดยการจัดเรียงปัจจุบันจะเป็น กาน กีด กูด ก้าน

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า[แก้ไข]

  • สำหรับหมวดหมู่ที่มีสระนำหน้าเช่น สระ เอ หรือ สระโอ ให้ใส่ตัวพยัญชนะนำหน้าเพื่อให้เกิดการเรียงตามตัวอักษร เช่น
[[หมวดหมู่:เกม|กเมบอย]] แทนที่
[[หมวดหมู่:เกม|เกมบอย]]
  • ไม่ใส่วรรณยุกต์ในการเรียง
[[หมวดหมู่:จังหวัด|อางทอง]] แทนที่
[[หมวดหมู่:จังหวัด|อ่างทอง]]
[[หมวดหมู่:โครงการ]]

ปัญหาต่อเนื่อง[แก้ไข]

จากการแก้ปัญหา 2 ข้อข้างต้น จะมีชาวไร้สาระนุกรมผู้อื่นช่วยแก้กลับเป็นเหมือนเดิมเช่น กเมบอย --> เกมบอย และ อางทอง --> อ่างทอง

วิธีแก้ปัญหา[แก้ไข]

เขียนข้อความซ่อนไว้ เหนือ หมวดหมู่ แนะนำว่า "โปรดอย่าแก้ข้อความข้างล่างนี้ เพราะจะทำให้การจัดหมวดหมู่คลาดเคลื่อน" (หรือข้อความอื่นๆ ที่รัดกุม)

อ้างอิง[แก้ไข]


เครื่องมือ[แก้ไข]