Dispenser

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ประวัติ[แก้ไข]

เป็นเครื่องที่ใช้รักษาอาการอยากเข้าไปอยู่ในเมร ของสัมภเวสี และเป็นตู้แอร์ที่ให้ความร้อนแก่ดวงอาทิตย์อีกด้วย เคยถูกนำไปประมูล 178 ครั้งที่กรุงสวิตโซม่า 159 ครั้งที่โรตเตนเบิก 1 ครั้งที่สวิตโซเนี่ยน

2 ครั้งที่วิหาร 3 ครั้งที่โวหาร