ไร้ชีวประวัติ:Oat Day

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก Oat Day)

ชื่อในภาษาอื่น: โอ๊ดเดย์(ไทย), โอ๊ตตะการะด๊อค(เผ่า)

สูตรเตี๋ยว

ผู้ตัดสินละกุมชะตาของทีมวิ่งในบริษทแห่งหนึ่ง จนได้แชมป์ mini marathon 2014 เหล่าผู้คนในทีมและชาวบ้านใกล้เคียงจึงมีการสรรเสริญ เฉลิมฉลอง และ Vasan Malan(นามสมมุติ) ได้บัญญัติวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็นวัน Oat Day โดยในวันนี้ ทุกจะไม่มีใครกระทำการอันใดที่เป็นการดูหมิ่น ไร้ซึ่งการให้เกียรติพี่โอ๊ต

ภาพการเฉลิมฉลอง

ที่มาของชื่อเดื่อน August เดิมเดือนนี้มีความสำคัญที่ใช้ชื่อว่า Akawat ตามชื่อเต็มของ Oat ซึ่งในภายหลังมีการเปลี่ยนจากภาษาเผ่าให้เป็นภาษาสากล การออกเสียงสระสั้นได้หายไป เกิดการเพี้ยนเสียงจาก "อะกะวัด" เหลือแค่ "อะกัด" และเป็น "ออกัส" ในที่สุด


เหตุการสำคัญ

การแสดงอภินิหาร เมื่อวันที่ July 3, 2015 ที่ชาวบ้านพบเห็นโดยบังเอิญ

Oat day holy2.jpeg