POST (ไบออส)

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Vista-password.png

เนื่องจากบทความนี้ถูกก่อเกรียนหลายครั้งติดต่อกัน การแก้ไขจากผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถทำได้ขณะนี้ แต่คุณยังสามารถแก้ไขได้โดยการลงทะเบียนโดยสร้างชื่อผู้ใช้
โดยคุณยังสามารถดูสาเหตุการล็อก(หากมี) หรือแสดงความเห็น เสนอข้อความ หรือขอให้ยกเลิกการป้องกันได้ในหน้าพูดคุย โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน

POST คืออาการที่มีข้อความยาวๆ ปรากฏทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งมันถือเป็นเรื่องปรกติ และไม่ใช่ความหายนะสีดำ