จักรวรรดิง้อ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
จักรวรรดิง้อ
ง้อแก๊ก ,อาณาจักรอู้ตะวันออก
พ.ศ. 765 ,พ.ศ. 772–พ.ศ. 823
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
แผนที่ง้อแก๊ก
เมืองหลวง เกรียนเงี่ยน
ภาษา ภาษาเจี๊ยว
ศาสนา พัด,เต๋า,ขงจื๊อ,ศาสนาท้องถิ่น
รัฐบาล ราชาธิปไตยแม่แบบ:Ns0
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคสามแก๊ก
 -  พระเจ้าซุยกวนก่อตั้งง้อแก๊ก
พระเจ้าซุยกวนตั้งตนเป็นจักรพรรดิ
พ.ศ. 765 ,พ.ศ. 772
 -  พระเจ้าสุมาเอี๋ยนยึดง้อแก๊ก ง้อแก๊กล่มสลาย พ.ศ. 823 พ.ศ. 823

ง้อแก๊ก หรืออาณาจักรอู้ตะวันออก เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามแก๊ก ปกครองโดยพระเจ้าซุยกวน ในระหว่างปี พ.ศ. 765 - พ.ศ. 823 (ปี ค.ศ. 222-280) ง้อแก๊กครอบครองพื้นที่ทางด้านตะวันออกของประเทศเจี๊ยว ทางบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำแย้งซี ซึ่งคือพื้นที่บริเวณรอบ ๆ เมืองนานจริงในปัจจุบัน ง้อแก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 4 พระองค์ ได้แก่

  • พระเจ้าซุยกวน ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 765 - 795
  • พระเจ้าซุยเหลียง ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 795 - 801
  • พระเจ้าซุยฮิว ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 801 - 807
  • พระเจ้าซุยโฮ ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 807 - 823
  • ง้อแก๊กเป็นอาณาจักรสุดท้ายในบรรดาอาณาจักรสามแก๊กที่ล่มสลายโดยกองทัพของพระเจ้าสุมาเอี๋ยนแห่งราชวงศ์จิ้ม


ประวัติการปกครอง[แก้ไข]

ภาพ ชื่อเสียงเรียงนาม ประวัติ ปกครอง
พระเจ้าซุยกวน พระเจ้าซุยกวน พ.ศ. 765 - 795
พระเจ้าซุยหลียง พระเจ้าซุยหลียง พ.ศ. 795 - 801
พระเจ้าซุยฮิว พระเจ้าซุยฮิว พ.ศ. 801 - 807
พระเจ้าซุยโฮ พระเจ้าซุยโฮ พ.ศ. 807 - 823โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล