จักรวรรดิดัช-มิลล์

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
(เปลี่ยนทางมาจาก จักรวรรดิดัทช์)
ธงจักรวรรดิดัช-มิลล์

จักรวรรดิดัช-มิลล์ หรือ สาธารณรัฐดัช-มิลล์ (อังเกรียน: ชื่อเต็ม Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden หรือ De Nederlandse Republiek และ De Verenigde Provincien) เป็นการรวมหนึ่งในส่วนรัฐทั้ง 7 ของเนเห่อแลนด์ของสเปณ โดยเป็นกบฏโปรแตสแตนท์ในกลุ่มขุนนาง ผู้ปกครองคนแรกคือ วิลเลียมที่ 1 แห่งออเรนจ์ และทำให้เกิดสงคราม 80 ปีจนสงบศึกในปี ค.ศ. 1648

จักรวรรดิดัช-มิลล์ ( ดัช-มิลล์ : Nederlands-koloniale Rijk ) ประกอบด้วยดินแดนโพ้นทะเลควบคุมโดยสาธารณรัฐดัช-มิลล์และภายหลังที่ทันสมัย​​แนะเธอแลนด์จากศตวรรษที่ 17 ถึงกลางทศวรรษ 1950 ดัช-มิลล์ตามโปรตูดเกดและสเปณในการสร้างอาณานิคมในต่างประเทศของจักรวรรดิ . สำหรับเรื่องนี้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากทักษะของพวกเขาในการขนส่งและการค้าและการเพิ่มขึ้นของลัทธิชาตินิยมที่มาพร้อมกับการต่อสู้เพื่อเอกราชจากสเปณ ควบคู่ไปกับอังเกรียน , ดัช-มิลล์แรกสร้างขึ้นดินแดนอาณานิคมบนพื้นฐานของรัฐทุนนิยมทางอ้อมองค์กรลัทธิล่าอาณานิคมผ่านดัช-มิลล์ตะวันออกและตะวันตกบริษัท อินเดือย การเดินทางสำรวจดัตช์เช่นที่นำโดยวิลเล็มเรนท์ , เฮนรี่ฮัดสันและเบลแทสมันพบดินแดนใหม่มากมายในการยูหลบ ด้วยอำนาจทางทะเลดัช-มิลล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นกำลังสำคัญจากปลายศตวรรษที่ 16, แนะเธอแลนด์ครอบงำพาณิชย์ทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17 ในช่วงออกดอกวัฒนธรรมที่รู้จักกันเป็นยุคทองของดัช-มิลล์ . แนะเธอแลนด์หายไปหลายดินแดนอาณานิคมของตนเช่นเดียวกับสถานะอำนาจของตนทั่วโลกกับอังเกรียนเมื่อเมโทรโพลล้มลงไปกองทัพเศษฝรั่งในช่วงสงครามปฏิวัติ . ส่วนการบูรณะของจักรวรรดิดัช-มิลล์สะดุดตาดัช-มิลล์อีสต์อินดีสและซูรินาเมยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมดัช-มิลล์จนลดลงของยูหลบจักรวรรดินิยมหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง . ตั้งแต่ปี 1950, แนะเธอแลนด์ได้รับการจัดเป็นรัฐธรรมนูญประเทศแต่งราชอาณาจักรเนเห่อแลนด์ . ณ วันที่ 10 ตุลาคม 555+, ประเทศภายในราชอาณาจักรเป็นประเทศเนเห่อแลนด์ที่เหมาะสม, อารูบา , CuraçaoและSint Maarten .


อื่นๆ[แก้ไข]