จักรวรรดิบลูมูน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จักรวรรดิบลูมูน
BlueMoon Empire

สหราชอาณาจักรและจักรวรรดิบลูมูน
。。。ผู้ไม่มีใครเทียบได้。。。

ธงชาติ ตราประจำชาติบลูมูน
ธงชาติบลูมูน ตราประจำชาติบลูมูน
คำขวัญ: "จักรวาลนี้อยู่ภายใต้。。บลูมูน。。"
“ 。Bluemoon rule universe 。”
เพลงชาติ: “China National Anthem
เพลงประจำชาติ: “Across The Universe
แผนที่บลูมูน
แผนที่บลูมูน
เมืองหลวง จูปิเตอร์
เมืองใหญ่สุด จูปิเตอร์
ภาษาราชการ ภาษาเทย, ภาษาจีน, ภาษาล๊าว,
ภาษาบาลี สันสกฤต, ภาษา HTML???
วัน-เวลา สถาปนาประเทศ วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน 5
ก่อนบลูมูนศักรราช 5 ปี
วัน-เวลา ล่มสลาย {{{Fall}}}
เอกราช วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน 5
ก่อนบลูมูนศักรราช 5 ปี
รัฐบาล พระมหาจักรพรรดิแห่งบลูมูน
จักรพรรดิแห่งบลูมูน
ศาสนา ศาสนาจูปิเตอร์, ลัทธิบลูมูน และ ลัทธิเหมา
ประเภท สินค้าสำคัญ ทุกอย่าง
ชื่อสินค้า สำคัญ Every Thing
สินค้า ส่งออกหลัก ทุกอย่าง
สินค้า นำเข้าหลัก เิอามาเหอะอะไรก็เอา(ไม่เอากบฎ)
เข้าร่วม กลุ่มอียู อย่าหวัง มีแต่ EU ต้องมาเข้ากะอั๊วะ
เข้าร่วม กลุ่ม CSU {{{CSU_join}}}
เนื้อที่
 - ทั้งหมด
 
 - พื้นน้ำ (%)
 
∞ กม.² (อันดับที่ 1)
∞ ไมล์² 
55%
ประชากร
 •(B.Bm.Y 5) ประมาณ
 • ความหนาแน่น ประชากร
 
∞ (อันดับที่ ไม่ทราบแน่ชัด)
∞/กม² (อันดับที่ ไม่ทราบแน่ชัด)
∞/ไมล์² 
GDP (PPP)
 • รวม
 • ต่อประชากร
(ปี B.Bm.Y 5 - ค่าประมาณ)
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ ไม่ทราบแน่ชัด)
ดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ ไม่ทราบแน่ชัด)
HDI (B.Bm.Y 5) 0.89 (อันดับที่ ไม่ทราบแน่ชัด) – สูง
สถุลตังค์ Blue Moon Yuan (B.M.Y (บลูมูน หยวน))
เขตเวลา - 12 ถึง + 12 (UTC0)
รหัส อินเทอร์เน็ต .bm
รหัสโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ +25836666

สหราชอาณาจักรและจักรวรรดิบลูมูน(ปะกิด:United Kingdom and Empire BlueMoon; จีน:藍月 帝國 เป็นจักรวรรดิที่ก่อตั้งมาโดยคนที่มีความรู้พยายามก่อตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นมา จนกระทั่งปัจจุบันความพยายามก็สำเร็จแล้ว ต่อเมื่อสร้างสหราชอาณาจักรและจักรวรรดิบลูมูนสำเร็จ จักรวรรดินี้ก็มีอิทธิพลในจักรวาลนี้มากที่สุด โดยเป็นไม่เป็นรองใคร และเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของจักรวาลนี้ด้วย จักรวรรดินี้มีผู้นำที่ดีมากๆ มีนโยบายในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านพร้อมๆกัน ประเทศนี้มีกองทัพที่แข็งแกร่งเกรียงไกรที่สุดในจักรวาล ชื่อเสียงของจักรวรรดินี้แพร่กระจายไปทั่วจักรวาล จนไม่มีใครกล้าลองดีเลย จากความแข็งแกร่งและความรุ่งเรืองของประเทศบวกกับความสามารถในการทูตที่ชาญชลาด ทำให้เป็นประเทศที่มีพันธมิตรเป็นประเทศมหาอำนาจบนเวทีโลกจำนวนมาก จนทำให้ มะนาวต่างดุ๊ด หันมาสวามิภักดิด้วย

ภายหลังเกิดสงครามจักรวาลทางฝ่ายบลูมูนได้เข้าร่วมกับจักรวรรดิเอริเชี่ยน และให้การสนับสนุนจักรวรรดิอูรุกไฮอยู่เบื้องหลัง ทำให้มะนาวต่างดุ๊ดส่วนหนึ่งไม่พอใจอย่างมาก อ่านต่อ...

อนึ่ง จักรวรรดิบลูมูนเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังคงรักษาเอกราชไว้ได้โดยที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพวกสเคย (พูดยากๆก็คือ เราไปโจมตีสเคยแทน)

สารบัญ

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

นับตั้งแต่ท่านพระมหาจักรพรรดิที่ ๑ แห่งบลูมูนรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อที่จะทำโครงการเกี่ยวกับการค้นหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และทำโครงการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้เกิดระบบความคิดแบบบลูมูนขึ้น และเราก็ได้ตั้งรกรากลงไปที่ ดาวพฤหัสบดี หรือ Jupiter นั่นเอง ด้วยเหตุนี้จักรวรรดิของเราจึงมีขนาดใหญ่กว่าพวกอื่นๆถึง 1,200 เท่า เนื่องจากจักรวรรดิบลูมูนมีประชากรที่เข้มแข็งและมีจักรวรรดิขนาดใหญ่จึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครแม้แต่จักรวรรดิยูริ ซึ่งเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่ง
บร๊ะจักรพรรดิแห่งบลูมูนองค์แรกขณะทรงกำลังตรวจแถวทหารเกียรติยศแห่งราชอาณาจักรบลูมูน

การปกครอง[แก้ไข]

การปกครองของบลูมูน นับเป็นการปกครองที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เกิดจักรวาลนี้ขึ้นโดยมีการปกครองในรูปแบบผสมผสาน คือ มีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นประมุข มีรัฐสภา มีคณะนายกรัฐมนตรี มีประธานาธิบดี ถ่วงดุลอำนาจกัน ทุกอย่างมาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้น ยกเว้นองค์สมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ใช้การสืบเชื้อสาย

อัครมหาเสนาบดีจะควบคุมกระทรวง10กระทรวง ได้แก่

1. กระทรวงโยธาธิการ ควบคุมการก่อสร้าง

2. กระทรวงยุติธรรม ดูแลด้านกฎหมาย

3. กระทรวงกลาโถม ดูแลด้านการทหาร โดยปกติแล้วสมุหกลาโหมจะควบคุมกระทรวงนี้ด้วย

4. กระทรวงพิธีการ ดูแลด้านการศึกษาและการสอบเข้ารับราชการ

5. กระทรวงสำมโนประชากร ดูแลเกี่ยวกับปริมาณของประชากรและทะเบียนบ้าน

6. กระทรวงมหาดไท ดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

7. กระทรวงเศรษฐกิจ ดูแลการเงินการคลังการพาณิชย์ของประเทศ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา

8. กระทรวงการท่องเที่ยว ดูแลธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ

9. กระทรวงสาธารณสุขและกีฬา ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร ซึ่งมันรวมถึงการกีฬาด้วย

10. กระทรวงเกษตรและสหกวม ดูแลเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารของประเทศ รวมถึงสหกรณ์ด้วย

โดยแต่ละกระทรวงก็จะมีรัฐมนตร๊ก 3 คน โดยอัครมหาเสนาบดีเป็นผู้คัดเลือกจากขุนนางทั้งประเทศ โดยเลือกเอาแต่ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาเป็นรัฐมนตร๊ก มีการประชุมทุกสัปปะดาห์ และอัครมหาเสนาบดีก็นำผลการประชุมมารายงานต่อหน้าพระพักตร์เพื่อขอพระราชโองการในการเริ่มทำโครงการต่างๆ

นอกจากนี้ ตำหน่งสำคัญของบลูมูนจะมาจากการเลือกตั้ง โดยอัครมหาเสนาบดีมาจากการเลือกตั้งของทั้งสามสภาที่ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ดังนี้

 1. วุฒิสภา มี110คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด มีวาระ5ปี โดยมีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกในแต่ละมณฑล ซึ่งในแต่ละมณฑลไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะมีวุฒิสมาชิกได้เพียง1คนเท่านั้น มีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมาย โดยในแต่ละเขตปกครองก็จะมีกฎหมายบางส่วนเป็นของตัวเอง ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา รวมทั้งโครงการต่างๆในแต่ละท้องที่ วุฒิสมาชิกจะต้องส่งเรื่องเข้าสภาก่อน
 2. สภาขุนนางหรือที่ประชุมขุนนาง มี130คน มาจากการส่งตัวแทนขุนนางท้องที่ละ1คนกับส่วนกลางอีก20คน มีหน้าที่เสนอร่างกฎหมายส่วนกลางที่จะบังคับใช้เป็นกฎหมายพื้นฐานของทั้งประเทศ รวมทั้งพิจารณาโครงการรระดับประเทศ สภานี้มีจักรพรรดิเป็นประธาน โดยประชุมพร้อมกับสมุหกลาโหม อัครมหาเสนาบดีและประธานวุฒิสภาซึ่งนำสิ่งที่ตัวเองประชุมมาทูลต่อหน้าพระพักตร์
 3. สมัชชาแห่งชาติเป็นกลุ่มประชาชนจากทุกสาขาอาชีพจากทุกภูมิภาค จำนวน2,500คน แบ่งเป็น5กรรมาธิการคือเป็นกรรมาธิการของแต่ละภาค มีหน้าที่ในการประชุมหาทางแก้ปัญหาของแต่ละสาขาอาชีพในแต่ละภูมิภาค โดยจะมีการประชุมรวมกันทุกครั้งเมื่อมีปัญหาของแต่ละสาขาอาชีพในระดับชาติ และจะมีตัวแทน5คนไปรายงานปัญหาของแต่ละสาขาอาชีพและภูมิภาค พร้อมด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ได้หารือกันมาต่อหน้าพระพักตร์

ส่วนสมุหกลาโถมที่ควบคุมการทหารและผู้ตรวจราชการแผ่นดิน จักรพรรดิใช้อำนาจแต่งตั้งโดยตรง ในการปกครองของบลูมูนนั้น ผู้มีตำแหน่งสูงสุดของทั้งสามฝ่ายคืออัครมหาเสนาบดี ผู้ตรวจราชการแผ่นดินและประธานรัฐสภาจะถูกแต่งตั้งเป็นมุขมนตรี

การทำงานต่างๆของรัฐจะสามารถทำงานได้ก็เมื่อได้รับพระราชโองการให้ไปปฏิบัติเท่านั้น เพราะฉะนั้น การที่จักรพรรดิจะเสด็จออกว่าราชการทุกสัปดาห์นั้นก็เป็นผลให้โครงการต่างๆที่ส่งเสริมความเจริญของบลูมูนนั้นได้รับการพิจารณาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจักรพรรดิแห่งบลูมูนทุกพระองค์จึงมีความสนใจในงานราชการยิ่งนัก ไม่เคยไปเสวยสุขโดยละเลยงานราชการเลย เพราะพระองค์รู้ว่าถ้าไม่ว่าราชการ การเมืองของประเทศก็จะชะงักงันในทันที

ส่วนอะไรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม การผลิต สินค้าและบริการ และเทคโนโลยี จะมีองค์กรที่มีชื่อว่าBluemoon Manufacturing Company Inc. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเพียงอย่างเดียวของบลูมูนควบคุมอยู่ องค์กรนี้สามารถผลิตได้แทบทุกอย่าง ยกเว้นสุราเมไร สิ่งเสพติด บุหรี่ ยาราไนก้า

ศาล[แก้ไข]

ลองดูสิว่าถ้าคุณเป็นผู้พิพากษาแล้วคุณจะลงโทษคนผิดยังไง ผ่านเกมนี้ เอาโหดๆเลย <flash>file=เกมซาดิต.swf|width=600|height=600|bgcolor=#ffffff </flash>
จักรวรรดิบลูมูนมีศาลอันยุติธรรมดังนี้

ศาลการเมือง[แก้ไข]

ศาลนี้จะตัดสินเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอย่างเดียว

ศาลการเมืองชั้นต้น[แก้ไข]

ตัดสินในชั้นต้น

ศาลการเมืองชั้นกลาง[แก้ไข]

รับคดีจากชั้นต้น

ศาลการเมืองชั้นสูง[แก้ไข]

พิพากษาให้ถึงที่สุด

ศาลปกครอง[แก้ไข]

ศาลนี้จะตัดสินเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ การทุจริตอย่างเดียว

ศาลปกครองชั้นห่วย[แก้ไข]

ตัดสินในชั้นต้น

ศาลปกครองชั้นกลาง[แก้ไข]

รับคดีจากชั้นต้น

ศาลปกครองชั้นสูง[แก้ไข]

พิพากษาให้ถึงที่สุด

ศาลประเทศ[แก้ไข]

ศาลนี้พระเจ้าจักรพรรดิจะทรงตัดสินเองในคดีอันไม่ชอบมาพากลซึ่งเกี่ยวกับรัฐ ศาลประเภทนี้ไม่มีการอุทรณ์ต่อเลย

ศาลทั่วไป[แก้ไข]

ดูจากชื่อคงรู้(มีชั้นเดียว) ความจริง มันคือศาลเตี้ยดีๆนี่เอง

ศาลเจ้า[แก้ไข]

ไว้ให้ประชาชนสักการะบูชา

เขตการปกครอง[แก้ไข]

BM Flag 1.gif BM Flag 2.gif

ดูบทความหลักที่ การปกครองของบลูมูน

เนื่องจากบลูมูมี

 • 11 ทวีป
  • แต่ละทวีปมี 22 ประเทศ
   • แต่ละประเทศมี 33 ภาค
    • แต่ละภาคมี 44 มณฑล
     • แต่ละมณฑลมี 55 รัฐ
      • แต่ละรัฐมี 66 จังหวัด
       • แต่ละจังหวัดมี 77 เขต
        • แต่ละเขตมี 88 แขวง
         • แต่ละแขวงมี 99 หมู่บ้าน
โลกแห่งจักรวรรดิบลูมูน(บนดาวพฤหัสบดี)

การบริหารเศรษฐกิจและพื้นที่ในอาณานิคม[แก้ไข]

ไม่มีสิ่งใดที่ชาวบลูมูนจะขายไม่ได้ ยกเว้น สิ่งเสพติดทั้งหลาย หากผู้ใดฝ่าฝืนจะลงโทษ ประหารชีวิต ด้วยการนำสิ่งเสพติดที่ผลิดมาให้เสพแล้วปล่อยให้ลงแดงตาย โดยส่วนมากจะคล้ายๆกับเยลโล่ซัน เว้นแต่อนุญาต ให้คนนับถือศาสนา

การนับศักราช[แก้ไข]

บลูมูนมีการนับศักราชที่ไม่เหมือนบนโลก คือ จะนับแบบบลูมูนศักราช ถ้านับพุทธศักราชเป็นแบบแผน บลูมูนศักราชก็จะเร็วกว่า 55,555 ปี แต่อย่าลืมว่า 1 ปีบนดาวพฤหัสบดีมีความยาวถึง 12 ปีโลก ดังนั้นอายุขัยโดยเฉลี่ยของชาวบลูมูนคือ 12000 ปีโลก(1000 ปีบนดาวพฤหัสบดี) ดังนั้นชาวบลูมูนมีอายุยืนมาก

กลยุทธ์การยึดครองดินแดน[แก้ไข]

การยึดครองจะควบคู่ไปกับการค้า ใช้ความเมตตาในการเอาชนะใจราษฎร ประชาชนที่นั่นก็เข้ามาสวามิภักดิ์เอง อีกอย่างคือการทำให้จักรวรรดิมีความรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ทำให้ประเทศต่างๆเห็นว่าประเทศนี้รุ่งเรืองกว่าตนเองก็เข้ามาถวายเครื่องราชบรรณาการอย่างหน้าตาเฉย นั่นหมายถึงการที่จะได้ดินแดนมานั้นก็ไม่จำเป็นต้องสูญเสียกำลังทเห่อเลยแม้แต่น้อย ซึ่งต่างจากของเยลโล่ซัน ซึ่งแทบไม่เสียทหารเช่นกัน แต่ไปเหยียบที่ไหน ศพกองเป็นภูเขา

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ[แก้ไข]

การเคลื่อนที่ของเมฆบนบลูมูน

ภูมิประเทศ มีขุนเขาจำนวนมากทางเหนือ อันมีแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นแม่น้ำสายหลัก มีทะเลสาบซีหูเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ มีที่ราบลุ่มในตอนกลาง ทั้ง เจ้าพระยา แม่น้ำโขง แหล่งน้ำเค็มที่สำคัญคือ ทะเลอันดามัน อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ฯลฯ มหาสมุทรที่สำคัญ มหาสมุทรอินตรเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก ช่องแคบที่สำคัญ ช่องแคบแมกแจนแลน ช่องแคบสิงคโปร์ ช่องแคบมะละกอ

ภูมิอากาศ มีหลายแบบเพราะว่าเรามีประเทศตั้งแต่ขั้วโลกเหนือลงมาจนถึงขั้วโลกใต้ครอบคลุมหมด

แม้แต่บลูมูนก็มีออโรร่าด้วย

เศรษฐกิจ[แก้ไข]

จักรวรรดิบลูมูนมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม โดยมีการพัฒนาประเทศให้ทันกระแสโลกาภิวัฒน์ แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น มีการคมนาคมด้วยยวดยานหลายๆอย่างที่ใช้พลังงานตามธรรมชาติ มีการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่มีการวางระบบเครือข่ายในแบบของตัวเอง ในด้านอื่นๆก็มีรายได้มาจากหลายทางมาก

การคนนาคม[แก้ไข]

การคมนาคมส่วนใหญ่ของชาวบลูมูนคือการใช้รถไฟฟ้า การใช้รถรางไฟฟ้า การใช้รถยนต์ส่วนตัวไฟฟ้า เรือไฟฟ้า เครื่องบินความเร็วเหนือแสง จรวดส่วนตัว รถเมล์

สนามบิน[แก้ไข]

บลูมูนมีสนามบินอันยิ่งใหญ่ เกรียงไกร นามว่า สนามบินนานาดาวบลูมูน หรือ Bluemoon Interplanet Airport

การสื่อสาร[แก้ไข]

ส่วนใหญ่จะใช้ดาวเทียวเป็นตัววางเครือข่ายหลัก แต่ถ้าหากขัดข้องแม้แต่ตัวเดียวก็จะให้ผลกระทบต่อจักรวรรดิทั้งหมด แต่เนื่องจากธรรมชาติเอื้ออำนวยเราจึงใช้ดวงจันทร์อันมีมากมายของเราให้เป็นประโยชน์ กล่าวคือ เราจะมีสถานีสัญญาณอยู่บนดวงจันทร์และทำการหันมาทางจักรวรรดิเสมอเมื่อสัญญาณดาวเทียวขัดข้องเราก็จะรวบรวมสัญญาณมาที่จานดาวเทียมขนาดใหญ่พร้อมกับส่งคลื่นไปยังสถานีรับส่งบนดวงจันทร์เพื่อให้สะท้อนกลับมายังบริเวณต่างๆที่ต้องการ

สังคม[แก้ไข]

เป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆจำนวนมาก และยังมีระบบการศึกษาที่ดี มีศาสนาที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามชาวบลูมูนก็จะนับถือศาสนาได้ตามใจไม่บังคับโดยวิธีการใดๆทั้งสิ้น

ชนชาติ[แก้ไข]

 • ไท เป็นชนชาติหลัก
 • จีน เป็นชนชาติหลักที่รองมาจากไทอาศัยอยู่ทั่วจักรวรรดิจนมีคำพูดที่ว่า
Cquote1.png หากประเทศใดในจักรวรรดินี้มีชนชาติจีนไม่ถึง 99.9999999% ของคนในชาติประเทศนั้นถือว่าล้าหลังมากที่สุด Cquote2.png
ชาวบลูมูน
 • ล๊าว เป็นชนชาติหลักอีกชนชาติ
 • อินตรเดียเป็นชนชาติที่ชาวบลูมูนให้ความนับถือเพราะมีความรู้ทางด้านไสยศาสมากกว่าเทยเยอะ
 • ส่วนชนชาติอื่นเป็นชนชาติย่อย

ศาสนา[แก้ไข]

จักรวรรดิบลูมูนให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามชาวบลูมูนส่วนใหญ่นับถือเพียงไม่กี่ศาสนา สำหรับผู้ปกครองและชนชั้นสูง อาจรวมถึงชนชั้นกลางจำนวนมากนั้นจะนับถือศาสนาจูปิเตอร์เป็นหลัก

การศึกษา[แก้ไข]

บลูมูนได้รับการสนับสนุนจากนาอ้าโดยตรวจสอบดวงอาติ๊ดทุกวินาทีเพื่อความมั่นคงของบลูมูน
<flash>file=Bluemoon Sun Checker.swf|width=461px|height=531px|bgcolor=#ffffff </flash>

การศึกษาของบลูมูนนั้นนับว่าเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดในจักรวาลเพราะทุกคบสามารถได้เรียนหมดโดยเรียนฟรี จึงทำให้ชาวบลูมูนเรียนจบ ด็อกเตอร์กันถ้วนหน้าทุกคน เราทำอย่างนี้เพราะเราต้องการคนพัฒนาประเทศไปในทางที่ดี

ภาษา[แก้ไข]

ใช้ภาษาหลักที่ทุกคนเข้าใจ คือ จีน ไทย ลาว ปะกิด ใช้ภาษาพื้นเมืองเป็นภาษารอง

อาหารและเครื่องดื่มยอดนิยม[แก้ไข]

นิยมกินอาหารแบบไทย-จีน ระดับภัตตาคาร ชาวบลูมูนชอบดื่มน้ำสมุนไพรตราแม่ระย้าเป็นอย่างมาก แต่ชาวบลูมูนจะไม่เสพสุรา ไวน์แม้แต่ในพิธีใดๆ และจะไม่เซ่นไหว้ด้วยสุราด้วย

วันสำคัญ[แก้ไข]

 • วันสถาปนาจักรวรรดิบลูมูน 05/05
 • วันพระมหาจ๊ากกะพลัด ตามวันเกิดของพระมหาจ๊ากกะพลัด
 • วันปีใหม่ 13/04 (แบบเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่สากล)
 • วันตรุษจีน ข้อมูลปกปิด
 • วันสาดจีน ข้อมูลปกปิด
 • วันสาดดด...เทย ข้อมูลปกปิด
 • วันแห่บั้งไฟ ขึ้นอยู่กับฤดูกาล
 • วันพืชมงคล ข้อมูลปกปิด
 • บุญสารทเดือนสิบ ข้อมูลปกปิด
 • วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทุกวันที่ 15 ของเดือน
 • Earth Day ข้อมูลปกปิด
 • วันสงกรานต์ 13-14-15/04
 • วันผู้สูงอายุ 14/04
 • วันหวยออก 1, 16 ของทุกเดือน
 • และอืนๆ อีกมากมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[แก้ไข]

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศพันธมิตรและประเทศใต้ปกครอง และเป็นมิตรกับจักรวรรดิเรดซัน, จักรวรรดิเอริเชี่ยน

และได้เข้าเป็นสมาชิกในสมาพันธ์ความมั่นคงแห่งจักรวาล

ความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตร[แก้ไข]

อยู่ในระดับที่ดี หากใครมาเป็นพันธมิตรกับเราเราก็จะปฏิบัติกับท่านอย่างดี และให้ความเคารพต่อผู้นำของชาติพันธมิตรอย่างสูง

สงคราม[แก้ไข]

ใปัจจุบันบลูมูนเป็นที่ที่เงียบสงบยังไม่มีสงครามเกิดขึ้น ใครอยากก่อสงครามบอกได้นะจ้ะ

กองทัพบลูมูน[แก้ไข]

ดูบทความหลักที่ กองทัพบลูมูน


สรุป กองทัพของเราแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล

 • ประมวลภาพกองทัพบลูมูน

สงคราม[แก้ไข]

ในสงครามจักรวาล การแปรพักตร์ของเกรียนแล็กติก ความเสื่อมของสเคย และความเจริญขึ้นของอารยันอันศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ทำให้บลูมูนเกิดความอยากสำแดงอำนาจ ทั้งรวมตัวเป็นพันธมวยกับเอริเชี่ยน ทำให้มะนาวต่างดุ๊ดส่วนใหญ่ไม่พอใจ ภายหลังเกรียนแล็กติกมาเข้าข้างอีกจึงทำให้ฝ่ายอารยันและสเคยทนไม่ได้ ประกาศสงครามกับบลูมูน

อย่างไรก็ดี บลูมูนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับมหาสงครามโลกครั้งสุดท้ายเลย จึงมีการวิจารณ์กันว่าถ้าบลูมูนเข้ามาเกี่ยวข้องหน่อยโลกอาจไม่แตกก็ได้

ตราประทับชื่อของพระมหาจักรพรรดิองค์ต่างๆ[แก้ไข]

ชื่อต่างๆของบลูมูน[แก้ไข]

คำวิพากษ์วิจารณ์[แก้ไข]

 • คงทำมาแข่งกับเรดซันสินะ คาดว่าเป็นจักรวรรดิในอุดมคติ
                   — ท่านผู้บริหารเรดซัน
  • คุณอ่านยังผมบอกว่าเป็นพันธมิตรกับเรดซันนะ
                    — พระจักรพรรดิแห่งบลูมูน
 • มันจะเจริญเร้อ นับถือโหราศาสน่ะ
                   — ฮ่องเต้ฮัน
  • ชาวบลูมูนใช้โหราศาสตร์ในบางเรื่องไม่งมงายเหมือนชาวเทย(โหรศาสตร์นะจ้ะไม่ใช้โหราศาส)
                    — บร๊ะเจ้าจากและพลัดแห่งบลูมูน
 • แล้วจักรวรรดิเอริเชี่ยนติดต่อบลูมูนตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ไม่เห็นรู้เรื่องเลย
                   — อัศมิฐา อดีตเจ้าสำนักวัดสิ้นศรัทธาธรรม
  • ถ้างั้นก็รู้ซะ ตอนนี้
                    — พระจักรพรรดิ
 • ว่าแต่พวกอินเดือยมาจากไหนอ่า จำได้ว่ากำจัดไปหมดแล้วนะ ยิงนิวเคลียไปตั้ง10ลูก ส่งเครื่องบินไปบอมบ์หมื่นกว่าลูก ยิงปืนใหญ่ไปกว่าแสนนัด แล้วส่งทหารราบพร้อมยานเกราะไปเก็บกว่าด อุตส่งรอดอีกรึ
                   — ฮันฮ่องเต้
 • จักรวรรดิในอุดมคติแน่ๆ คอนเฟิร์ม!
                   — ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งAGUG
 • ถึงอย่างไร ชาวแมวก็ยังน่ารักกว่าหลายเท่านัก
                   — สหายแมว ประธานาธิบดีแห่งรัฐแมว
 • เอ่อ อืม โอเค
                   — The Blue Moon
 • ---
                   — No name
 • ---
                   — No name