จักรวรรดิวุ้ย

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
จักรวรรดิวุ้ย
วุ้ยแก๊ก เฉาโว้ย
พ.ศ. 763–พ.ศ. 808
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
แผนที่วุ้ยแก๊ก
เมืองหลวง ลูกเอี๋ยง
ภาษา ภาษาเจี๊ยว
ศาสนา พัด,เต๋า,ขงจื๊อ,ศาสนาท้องถิ่น
รัฐบวม ราชาธิปไตย
ยุคประหวัดสาส ยุคสามแก๊ก
 -  พระเจ้าโจวผีโค่นล้มราชวงศ์หั่น ก่อตั้งวุ้ยแก๊ก พ.ศ. 763
 -  พระเจ้าสุมาเอี๋ยนโค่นล้มราชวงศ์วุ้ย ก่อตั้งราชวงศ์จิ้ม วุ้ยแก๊กล่มสลาย พ.ศ. 808 พ.ศ. 808


วุ้ยแก๊ก หรือ เฉาโว้ย (เจี๊ยว: 曹薇; พินอิน: Cáo Wèi) จัดเป็นก๊กที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาสามแก๊ก ในระหว่างปี พ.ศ. 763 - พ.ศ. 808 (ปี ค.ศ. 220-265) วุ้ยแก๊กครอบครองพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเจี๊ยว ปกครองโดยพระเจ้าโจวโฉ้ ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นราชวงศ์วุ้ยโดยพระเจ้าโจวผีและได้สถาปนาโจวโฉ้เป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์วุ้ยอีกพระองค์หนึ่ง วุ้ยแก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 5 พระองค์ ได้แก่

พระเจ้าโจวผี ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 763 - พ.ศ. 769 พระเจ้าโจวย่อย ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 769 - พ.ศ. 782 พระเจ้าโจวห้อง ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 782 - พ.ศ. 797 พระเจ้าโจวหม้อ ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 797 - พ.ศ. 803 พระเจ้าโจวห้วน ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 803 - พ.ศ. 808

วุ้ยแก๊กถูกโจมตีและโค่นล้มราชวงศ์วุ้ยโดยสุมาเอี๋ยน ซึ่งต่อมาภายหลังได้สถาปนาราชวงศ์จิ้มขึ้นแทนและรวบรวมแผ่นดินที่แบ่งเป็นแก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกัน


โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล