จักรวรรดิอาณานิคมยันละเมอ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ธงจักรวรรดิอาณานิคมยันละเมอ
จักรวรรดิอาณานิคมยันละเมอในปี ค.ศ.1914-ค.ศ.1920


จักรวรรดิอาณานิคมยันละเมอ (อังเกรียน: German colonial empire) เป็นดินแดนอาณานิคมที่ก่อตั้งในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิยันละเมอ ความพยายามในการสร้างอาณานิคมที่เริ่มมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้โดยนครรัฐต่างๆ ในยันละเมอดีไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนัก จักรวรรดิอาณานิคมยันละเมอสิ้นสุดลงหลังจากการลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1920 หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลง


อื่นๆ[แก้ไข]โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล