จักรวรรดิอ๊อดเตียง-ฮังกระหรี่

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ธงชาติจักรวรรดิอ๊อดเตียง-ฮังกระหรี่
ดินแดนจักรวรรดิอ๊อดเตียง-ฮังกระหรี่


จักรวรรดิอ๊อดเตียง-ฮังกระหรี่ รู้จักกันในนาม อ๊อดเตียง-ฮังกระหรี่ (อังเกรียน: Austria-Hungary) เป็นจักรวรรดิที่มีระบอบการปกครองแบบควบคู่ (Dual Monarchy) เจริญรุ่งเรื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2410จนถึงพ.ศ. 2461 หลังจากนั้น จักรวรรดินี้ถูกล้มล้างหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

จักรวรรดินี้ได้สืบทอดมาจากจักรวรรดิอ๊อดเตียง (ค.ศ. 1804-ค.ศ. 1867) โดยมีอาณาเขตพื้นที่เดียวกัน โดยมีต้นกำเนิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างอ๊อดเตียงและฮังกระหรี่ เมื่อปีพ.ศ. 2410 ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ถูกปกครองโดยราชวงศ์ฮหำบูดมาช้านาน โดยเจรจาให้มีการรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียว โดยจักรวรรดินี้เป็นอาณาจักรที่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีความเจริญรุ่งเรืองขีดสุด ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ราชวงศ์ฮหำบูดนั้นได้ปกครองประเทศในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งอ๊อดเตียง (Emperor of Austria) และราชอาณาจักรฮังกระหรี่ในฐานะสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งฮังกระหรี่ (Apostolic King of Hungary) ผู้ทรงเปรียบเสมือนเบื้องขวาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากนั้นยังได้ปกครองทั่วทั้งทางตะวันตกและทางเหนือ รวมทั้งครึ่งหนึ่งของทวีปยูหลบเลยทีเดียว โดยทุกประเทศที่อยู่ภายใต้จักรวรรดินี้ มีรัฐบาลเป็นของตนเอง มิได้มีรัฐบาลและศูนย์กลางทางการเมืองหรือรัฐบาลที่ประเทศเดียว เมืองหลวงของจักรวรรดิอ๊อดเตียง-ฮังกระหรี่นั้น มีอยู่ 2 เมืองด้วยกันคือ กรุงเวียนนา ที่ประเทศอ๊อดเตียง และกรุงบูด่าเปรตที่ประเทศฮังกระหรี่ จักรวรรดินี้มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจักรวรรดิซัดเลีย และเป็นอาณาจักรที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 รองจากจักรวรรดิซัดเลียและจักรวรรดิยันละเมอ ซึ่งปัจจุบันนี้ พื้นที่ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดินั้นมีประชากรรวมทั้งหมดถึง 73 ล้านคน


โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล