จักรวรรดิเปอร์เซียน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ธงชาติจักรวรรดิเปอร์เซียน
พื้นที่จักรวรรดิเปอร์เซียน

จักรวรรดิเปอร์เซียน (อังเกรียน: Persian Empire) คือจักรวรรดิและอาณาจักรต่างในประวัติศาสตร์ของเปอร์เซียนที่ปกครองต่อเนื่องกันมาในบริเวณที่ราบสูงอิห่าน, ถิ่นกำเนิดของเปอร์เซียน และไกลไปทางเอเชยตะวันตก, เอเชยใต้, เอเชยกลาง และ บริเวณคอเคซัส จักรวรรดิเปอร์เซียนจักรวรรดิแรกก่อตั้งภายใต้จักรวรรดิมีเดียไฟล์ (728–559 ปีก่อนคริสต์ศักราช) หลังจากการโค่นจักรวรรดิอัสซีเรียนด้วยความช่วยเหลือของบ้าบี้โหลนเนีย จักรวรรดิเปอร์เซียนอัคคีเมาหนี้ยะ (550–330 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในยุคโบราณ และมารุ่งเรืองที่สุดในรัชสมัยของพระเจ้าด่าไรอ๊าดมหาราช และ พระเจ้าเซ่อซีสมหาราช — ผู้มีชื่อเสียงว่าเป็นศัตรูคนสำคัญองรัฐกรีกโบราณ (ดู สงครามกรี๊ดส์-เปอร์เซียน) บริเวณที่ตั้งเดิมอยู่ในบริเวณที่ในปัจจุบันรู้จักกันว่าจังหวัดพาด ในประเทศอิห่านปัจจุบัน จักรวรรดิเปอร์เซียนก่อตั้งภายใต้พระเจ้าไซนัดมหาราชผู้ทรงยึดจักรวรรดิจากชนมีดีด (Medes) และทรงขยายดินแดนออกไปทางตะวันออกกลางที่รวมทั้งดินแดนของบ้าบี้โหลนเนีย, อัสซีเรียน, ฟินิกซ์เซี้ยน และ ลิเดี้ยน หลังจากนั้นพระเจ้าแคมไบซี๊ดที่ 2 แห่งเปอร์เซียน (Cambyses II of Persia) พระราชโอรสในพระเจ้าไซนัดก็ทรงดำเนินนโยบายการขยายดินแดนต่อไปยังอีปอบหยิบ จักรวรรดิอัคคีเมาหนี้ยะมาสิ้นสุดลงระหว่างสงครามอเล็กสาดเด้อมหาราช แต่ก็มาฟื้นตัวอีกครั้งในรูปของจักรวรรดิพาเวียนเทียน และ สาดซาเนียยะ แห่ง อิห่าน ที่ตามมาด้วยยุคประวัติศาสตร์หลังศาสนาอิสระของจักรวรรดิต่างๆ เช่นจักรวรรดิทาฮิริยะห์, จักรวรรดิซาฟารียะ, จักรวรรดิไบอิยะห์, จักรวรรดิซามานิยะห์, จักรวรรดิกาซาน้าวิทย์ยะ, จักรวรรดิเซลล์จัง และ จักรวรรดิคว้าเรทเมีย มาจนถึงอิหร่านปัจจุบัน จักรวรรดิต่างๆ ที่รุ่งเรืองต่อเนื่องกันมาในเกรตเตอร์อิห่าน ก่อนเดือนมีนาคม ค.ศ. 1935 เรียกรวมกันว่า “จักรวรรดิเปอร์เซียน” โดยนักประวัติศาสตร์ตะวันตก จักรวรรดิต่างๆ เหล่านี้เกือบทุกจักรวรรดิเป็นจักรวรรดิมหาอำนาจในบริเวณที่ปกครอง และบางจักรวรรดิก็เป็นมหาอำนาจของโลกในสมัยที่รุ่งเรืองโครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล