จักรวรรดิไบเซ็นเทย

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

จักรวรรดิไบเซ็นเทย
Imperium Romanum
Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων
Vasileía tōn Rhōmaíōn
Empire of the Romans
Eastern Roman Empire

Roman Ensign.png
ค.ศ. 395–1453 Ottoman Flag.png
ธงชาติ ตราประจำชาติไบเซ็นเทย
ธงชาติไบเซ็นเทย ตราประจำชาติไบเซ็นเทย
จักรวรรดิไบเซ็นเทยในช่วงที่มีพื้นที่มากที่สุด สมัยจักรพรรดิจัสติเนียนที่1
จักรวรรดิไบเซ็นเทยในช่วงที่มีพื้นที่มากที่สุด สมัยจักรพรรดิจัสติเนียนที่1
เมืองหลวง คอนสแตนติโนเปิล
เมืองใหญ่สุด คอนสแตนติโนเปิล
ภาษาราชการ ภาษากรีก,ล่าตีน
วัน-เวลา สถาปนาประเทศ ค.ศ.395
วัน-เวลา ล่มสลาย ค.ศ. 1453
รัฐบาล ราชาธิปไตย
จักรพรรดิไบเซ็นเทย
 - ค.ศ.457-474 จักรพรรดิลีโอที่1
 - ค.ศ.527-565 จักรพรรดิจัสตีเนียนที่1
 - ค.ศ.717-741 จักรพรรดิลีโอที่3
 - ค.ศ.976-1025 จักรพรรดิบาซิลที่2
 - ค.ศ.1081-1118 จักรพรรดิอเล็กซิอุสที่1
 - ค.ศ.1143-1180 จักรพรรดิมานูเอลที่1
 - ค.ศ.1259-1282 จักรพรรดิไมเคิลที่8
 - ค.ศ.1448-1453 จักรพรรดิคอนสแตนตินที่11
ศาสนา ศาสนาบริสต์
ประเภท สินค้าสำคัญ สินค้าจากทุกสารทิศ
ชื่อสินค้า สำคัญ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องเทศ
สินค้า ส่งออกหลัก ทอง เครื่องเทศ ข้าว
สินค้า นำเข้าหลัก เครื่องประดับ
ประวัติศาสตร์
 - ตั้งกรุงคอนสแตนติโนเปิล ค.ศ.330
 - จักรวรรดิโรมังงะแยกเป็นสองส่วน ค.ศ.395
 - ถูกอาหลับตีแต่ปราบได้ ค.ศ.719
 - ปราบบัลการ์ ~ค.ศ.1000
 - ความแตกแยกครั้งใหญ่ทางศาสนาบริสต์ ค.ศ.1045
 - ร่วมรบในสงครามครูเสด ค.ศ.1096-1180
 - ย้ายไปอยู่ที่ไนเซีย ค.ศ.1204-1261
 - คอนสแตนติโนเปิลแตก ค.ศ.1453
 - ทรีไบซันด์แตก ค.ศ.1461
เนื้อที่
 - ทั้งหมด
 
 
4,500,000 กม.² 
1,737,460
(สูงสุด) ไมล์² 
ประชากร
 •(คริสต์ศตรวรรษที่6) ประมาณ
 • ความหนาแน่น ประชากร
 
34,000,000
7.6/กม²
19.6/ไมล์² 
GDP (PPP)
 • รวม
 • ต่อประชากร
(ปี คริสต์ศตรวรรษที่10 - ค่าประมาณ)
~6,650,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ
349,000ดอลลาร์สหรัฐ
HDI (คริสต์ศตรวรรษที่10) 0.88 – สูง
สกุลเงิน ไฮเปอร์ไพรอน,โซลิดัส (hP,sD)
เขตเวลา (UTC)
รหัส อินเทอร์เน็ต ไม่มี
รหัสโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ +ไม่มี

จักรวรรดิไบเซ็นเทยเป็นจักรวรรดิที่เกิดขึ้นจากการแยกตัวของจักรวรรดิโรมังงะส่วนที่อยู่ทางตะวันออกคือส่วนที่มาเป็นจักรวรรดิโรมังงะ ในช่วงแรกๆอ่อนแอมาก ถูกพวกฮั่นรุกรานบ่อยครั้ง ต่อมาในสมัยจักรพรรดิจัสตีเนียนที่1จึงได้ขยายไปตีประเทศทางตะวันตก แต่ไม่นานนักก็ถูกชาติต่างๆทางตะวันอกรุกรานบ่อยครั้ง สุดท้ายจึงเสียให้แก่จักรวรรดิอ่อโตมา

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

จักรพรรดิคอนสแตนตินที่1มหาราชก่อสร้างกรุงควยสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของจักรวรรดิโรมังงะในปี330 ต่อมาในปี395จักรพรรดิธีโอโดเซียสที่1สวรรคต โอรสทั้งสองคนของพระองค์ขึ้นเป็นจักรพรรดิพร้อมกันคือจักรพรรดิวาเลนติเนียนทางตะวันออกที่คอนสแตนติโนเปิล และจักรพรรดิโฮโนเรียสทางตะวันตกที่โรม เป็นการกำเนิดของจักรวรรดิไบเซ็นเทย มีการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นในสมัยจักรพรรดิลีโอที่1 ต่อมาในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนที่1จึงขยายอาณาจักรไปทางตะวันตก โดยควบคุมอิตาลีเอาไว้ได้อีกครั้ง ต่อมาถูกอาหลับโจมตี ยึดดินแดนภาคใต้ไปหมด ในขณะที่ทางยูหลบตะวันตกก็แยกตัวออก ไบเซ็นเทยเหลือดินแดนในอิตาขี้แค่ภาคใต้เท่านั้น ในปี719ทัพควยอาหลับยกทัพเข้าล้อมกรุงควยสแตนติโนเปิลแต่จักรพรรดิลีโอที่3ทรงปราบได้ จักรวรรดิไบเซ็นเทยพยายามขยายอาณาเขตอีกครั้ง โดยมีการปราบปรามผู้รุกราน ได้ผลในสมัยจักรพรรดิบาซิลที่2ซึ่งปราบปรามพวกบัลการ์อย่างโหดเหี้ยม ต่อมาถูกเซลจูคเติร์คโจมตี จักรพรรดิอเล็กซิอุสที่1พยายามขอความช่วยเหลือจากยูหลบตะวันตกแต่ไม่มีใครรับฟัง จนกระทั่งพระสันตปาปาเออร์บันที่2ทรงประกาศสงครามครูเสด เพราะชาวเติร์คทำร้ายผู้แสวงบุญที่นับถือศาสนาบริสต์ ต่อมาไบเซ็นเทยจึงเข้าร่วมสงครามครูเสด จากการทำสงครามนี้นี่เองที่ทำให้ไบเซ็นเทยขยายตัวอีกครั้งในสมัยจักรพรรดิมานูเอลที่1 แต่ก็นักรบครูเสดนี่แหละที่บุกโจมตีคอนสแตนติโนเปิลในสงครามครูเสดครั้งที่สี่ ตั้งจักรวรรดิล่าตีนขึ้นแทนที่ในปี1204 ต่อมาจักรพรรดิไมเคิลที่8ทรงตีคืนได้ในปี1261 จากการที่คอนสแตนติโนเปิลถูกยึดในครั้งนี้ทำให้จักรวรรดิไบเซ็นเทยสูญเสียความแข็งแกร่งทางทเห่อไปมากจนยากที่จะฟื้นคืนมาได้อีก จึงปกครองมาได้อีกร้อยกว่าปีจึงล่มสลายลงในปี1453 แก่จักรวรรดิอ่อโตมา โดยที่จักรพรรดิคอนสแตนตินที่11 สวรรคตด้วยคมดาบของอ่อโตมา ที่เหลือจึงหนีไปที่ทรีไบซันด์ ซึ่งก็ถูกตีแตกอีกในปี1461 ไบเซ้นเทยจึงล่มสลายลงโดยสิ้นเชิง

การเมือง[แก้ไข]

ปกครองระบอบจักรวรรดิ โดยมีจักรพรรดิเป็นผู้นำประเทศ จักรพรรดิมาจากการเลือกตั้งโดยขุนนางของใหญ่ และมีวุฒิสภาที่มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่จักรพรรดิควยควย

เศรษฐกิจ[แก้ไข]

ดีมาก โดยจักรวรรดิไบเซ็นเทยเป็นสถานีการค้าหลักเพราะกรุงคอนสแตนติโนเปิลตั้งอยู่ระหว่างทวีปยูหลบกับทวีปเอเชยพอดี โดยผ้าไหม เครื่องเทศจากตะวันออกและเครื่องประดับหรูหราจากตะวันตกจะมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันที่นี่ ทำให้ไบเซ็นเทยมีรายได้เข้ารัฐจากการเก็บภาษีการค้าเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวเชียว โดนน

สังคม[แก้ไข]

แบ่งประชาชนเป็นสองชนชั้นคือ

  • สีน้ำเงินคือคนรวย พวกไฮโซ ขุนนางชั้นสูง
  • สีเหียวคือประชาชนคนธรรมดา

สีน้ำเงินจะมีสิทธิทางการเมืองและราชเกรียนมากกว่าสีเหียวนะ

ศาสนา[แก้ไข]

นับถือศาสนาบริสต์ซึ่งในช่วงแรกยังคงมีลัทธิที่รวมกับทางยูหลบตะวันตกยู่ แต่พอมาในยุคหลังๆศาสนจักรทั้งสองฝั่งเริ่มมีความเห็นต่างกัน ในที่สุดพาร์ทิอาร์คของควยสแตนติโนเปิลบอกว่าประกอบศาสนกิจตามแบบศาสนจักรตะวันตกเป็นสิ่งที่ผิด ทำให้พระสันตปาปาขับไล่พาร์ทิอาร์คคนนั้นออกจากศาสนา ถือเป็นการแบ่งแยกนิกายในศาสนาบริสต์ออกเป็นสองนิกายโดยสมบูรณ์อย่างเด็ดขาดในปีค.ศ.1045

วัฒนธรรม[แก้ไข]

เหมือนจักรวรรดิโรมังงะทุกอย่างแต่ในตอนหลังได้รับวัฒนธรรมใหม่มาจากทางตะวันตก ทำให้วัฒนธรรมโดยรวมเริ่มเปลี่ยนไป

ภาษา[แก้ไข]

ในช่วงแรกใช้ภาษาล่าตีนเป็นภาษาราชเกรียน ตอนหลังจึงเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ภาษากรี๊ดเป็นภาษาราชเกรียนแทนหลังจากสมัยจัสติเนียน เพราะจัสติเนียนให้เขียนกฎหมายรุ่นใหม่เป็นภาษากรี๊ด

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้ไข]

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล