จังหวัดนวาราธิส

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดนวาราธิส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคม่ายของประเทศเทย เป็นจังหวัดหญิงแดนม่ายสุดของประเทศเทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียเลซา

การเมียเกรียนปกครอง[แก้ไข]

อำเภอ[แก้ไข]

เกรียนปกครองแบ่งออกเป็น 130 อำเภอ 777 ตำบล 5890หมู่บ้าน