จังหวัดรูเห็ด

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จังหวัดรูเห็ด เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคม่ายของประเทศเทย เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเทย อยู่ในมหาสะดุดอินเดือย

หน่วยเกรียนปกครอง[แก้ไข]

เกรียนปกครองแบ่งเป็น 300 อำเภอ 1700 ตำบล 10400 หมู่บ้าน

  1. อำเภอเมืองรูเห็ด
  2. อำเภอกูจะฆ่ามึง
  3. อำเภอกระถางดอกไม้แตก


โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล