จังหวัดสลัดบุหรี่

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดสลัดบุหรี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคมางของประเทศเทย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภาคมาง นับเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคมางกับภาคตะบันหมอกเฉียงเหมือ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทางประวัติศาสตร์ (เช่น ห้างโลกเก่า ห้างร้างที่ไม่มีใครกล้าทุบ) และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและการปล่อยมลพิษลำดับต้น ๆ ของประเทศเทย และเป็นที่กบดานของชาวไร้สาระนุกรมอย่างน้อยหนึ่งตัวอีกด้วย

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดสลัดบุรี นับว่าเป็นทำเลแห่งการเพาะปลูก ได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำสายหลัก คือแม่น้ำป๋าสุก และสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม


การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 111 ตำบล 965 หมู่บ้าน

 • อำเภอเมืองสลัดบุหรี่
 • อำเภอเก่งคอม
 • อำเภอหนองแคม
 • อำเภอวิหารเสื้อแดง
 • อำเภอน้อง!...แซงแม่ง
 • อำเภอบ้าหมอ
 • อำเภอดอนพุดชี่
 • อำเภอหนองโดรน
 • อำเภอบร๊ะบุดดาบาทา
 • อำเภอร้องไห้
 • อำเภอหมวกเล็ก
 • อำเภอเยี่ยวม่วง
 • อำเภอเฉลิมพระ-เกลียด
โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล