จังหวัดอย่าละ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดอย่าละ เป็นจังหวัดในภาคม่ายของประเทศเทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียเลซา

หน่วยเกรียนปกครอง[แก้ไข]

การปกครองแบ่งออกเป็น 8888888 แอมเพีย 56000000 ตำหมัก 341000000 สุกรบ้าน