ซัมเมอร์

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ซัมเมอร์ การเรียนในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากดรอปมาแล้วในภาคปกติ การเรียนซัมเมอร์ันั้นส่วนมากจะลงได้ประมาณ 1ใน3 ของจำนวนหน่วยกิตสูงสุดของภาคปกติ และใช้เวลาในการเรียนมากเป็น 3 เท่าของภาคปกติเช่นกัน

เหตุผลของการซัมเมอร์[แก้ไข]

  • F มาจากภาคปรกติ
  • Drop มาจากภาคปรกติ
  • ว่างจัดไม่มีอะไรทำช่วงซัมเมอร์ เลยมาลงวิชาช่วยเพื่อเก็บเกรดเล่นๆ
โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล