ตราประจำชาติเยลโล่ซัน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ตราประจำราชวงศ์โฮ่วหยวน ซึ่งเป็นตราประจำชาติเยลโล่ซันที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด

ตราประจำชาติเยลโล่ซันเป็นตราที่จักรวรรดิเยลโล่ซันใช้เป็นตราประจำชาติ ที่โจรโพกผ้าเหลืองใช้เป็นตราประจำกลุ่ม แม้จะยังมีประวัติความเป็นมาไม่มากนัก แต่ก็ถือว่าเป็นตราที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคหนึ่ง คือยุคอำมาตยาธิปไตย เอกสารที่ประทับตราดังกล่าวทรงอิทธิพลอย่างมากในโลก แทบทุกประเทศยังต้องฟัง มีเรื่องราวดังนี้

ประวัติตราประจำชาติ[แก้ไข]

เรื่องราวของตราประจำชาติเยลโล่ซันเริ่มต้นจากตราประจำกลุ่มพันธมิตรกระบือเทย ซึ่งมีการแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีของพวกเขา ตอนหลังเมื่อมีการสถาปนาจักรวรรดิเยลโล่ซัน ก่อมีการเปลี่ยนแปลงตราประจำชาติมาเรื่อยๆ ทว่าในข้อเท็จจริงแล้ว มีตราประจำชาติที่เป็นทางการเพียง 3 แบบเท่านั้น

ตราประจำชาติของประเทศทำเนียบรัฐบวม[แก้ไข]

PAD-logo.jpg

เป็นตราที่มีรูปแขนคนจำนวนสี่แขนจับต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม หมายถึงความสามัคคี และมีรูปนกพิราบสีขาวอยู่ตรงกลาง แสดงถึงพลังแห่งเสรีภาพของประชาชนและระบอบประชาธิปไตย(ความจริงมันเป็นอำมาตยาธิปไตย) โดยนกนี้อาจหมายถึงการสื่อข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในทางที่ผิดถูกต้องด้วย และแสดงถึงว่าโจรโพกผ้าเหลืองและรัฐบวมแห่งประเทศทำเนียบรัฐบวมนั้นสามารถเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนได้ความจริงมันเป็นการล้างสมองและยัดไวรัสสนธิเข้าไปในจิตใต้สำนึกมากกว่า

ปล. รูปนี้ไม่มีรูปนกพิราบสีขาวเพราะเป็นรูปล้อเลียน โดยมีรูปที่คล้ายซองผ้าอนามัยมาแทนที่ ให้มันตลกเล่นๆเฉยๆ ไม่มีความหมายอันใด ถ้ามีก็เป็นความหมายในทางลบ

ตราประจำชาติแบบต่างๆของเยลโล่ซัน[แก้ไข]

หลังจากการสถาปนาจักรวรรดิเยลโล่ซัน ได้มีการใช้ตราประจำชาติแบบต่างๆ โดยเปลี่ยนแปลงไปตามราชวงศ์และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของจักรวรรดิในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อันมีดังนี้

ภาพตรา ระยะเวลาการใช้ ลักษณะและความหมาย
Yel symbol.jpg
ค.ศ. 2011 - 2020
มีวงกลมตรงกลางและมีรูปสามเหลี่ยมชี้ออกทั้งสี่ทิศ หมายความรวมแล้วคือการเรืองอำนาจขึ้นอย่างเจิดจ้าของเยลโล่ซัน ใช้ตรานี้เป็นเครื่องหมายเหรียญกล้าหาญด้วย
Houyuan Dynasty Emperor Emblem.png
ค.ศ. 2138 - 2330
เป็นรูปมังกรคู่ยอดวงอาทิตย์ มังกรคู่คืออำนาจจักรพรรดิ ดวงอาทิตย์หมายถึงความเจิดจรัสของบารมีของเยลโล่ซัน รวมแล้วหมายถึง อำนาจแห่งจักรพรรดิและรัฐบวมค้ำจุนอำนาจและบารมีของจักรวรรดิ ส่งเสริมชาติให้รุ่งเรือง
Chu Dynasty Arms.svg
ค.ศ. 2330 - 2349
พื้นสีเหลือง มังกรเดี่ยวล่อดวงอาทิตย์ที่เขียนว่าฉู่ ใต้มังกรมีคำที่แปลความได้ว่าจักรวรรดิเยลโล่ซัน ตีความได้ว่ารวมพลังของทุกคนในจักรวรรดิ เชิดชูและทำนุบำรุงชาติและราชบัลลังก์

หมายเหตุ:ตราของราชวงศ์ฉู่มีความหมายใกล้เคียงกันกับของโฮ่วหยวน แต่เนื่องจากสถานการณ์ของราชวงศ์ฉู่ที่อ่อนแอและทรุดโทรมจึงใช้ตราแผ่นดินใหม่พร้อมกับตีความหมายใหม่ด้วย

อนึ่ง ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ตรัสรู้ถึงตราประจำชาติในช่วงสมัยฟื้นฟูราชวงศ์โฮ่วหยวน ราชอาณาจักรเยลโล่ซันของฮันโนยูน และสมัยรัฐอิสระเยลโล่ซันเลย ใครสนใจจะทำก็เชิญนะครับ

การใช้งานตราประจำชาติ[แก้ไข]

ตราประจำชาติของเยลโล่ซันก็เหมือนกับตราประจำชาติของประเทศอื่นๆ กล่าวคือเอาไว้บนหัวเอกสารราชการ เอกสารทางการทูต และอาจใช้อยู่บนเอกสารบร๊ะราชโองการ และหมายศาล โดยจะเติมคำว่า"ในบร๊ะปรมาภิไธยขององค์สมเด็จบร๊ะจักรพรรดิ"ลงไปยังใต้ตราประจำชาติ ตามสถานที่ราชเกรียน จะมีตราประจำชาติติดอยู่ที่หน้าอาคาร และตามรถ เรือ และเครื่องบินหลวง จะมีตราประจำชาติประดับอยู่ที่หน้ารถด้วย และบางครั้งอาจจะใช้เป็นเข็มกลัดของข้าราชเกรียน อำมาตย์ เจ้าขุนมูลนายได้ โดยมาคู่กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ข้อบังคับเกี่ยวกับตราประจำชาติของเยลโล่ซัน[แก้ไข]

มีการบังคับเอาไว้ในบร๊ะบรมราชโองการของสมเด็จบร๊ะจักรพรรดิฮันคิยูริฮ่องเต้ ฉบับที่ 1 ปี ค.ศ. 2160 ว่า

Cquote1.png ห้ามไม่ให้นำตราประจำชาติอันเป็นตราประจำโคตรเหง้าตระกูลของข้าพเจ้าไปใช้ประดับสวนหลังบ้าน พาหนะส่วนบุคคล ประกอบตราประจำบริษัท วงดนตรี หรือแม้กระทั่งเป็นเข็มกลัดของนายทุน พ่อค้า คนมีอันจะกินที่ไม่ได้รับเครื่องราชฯโดยเด็ดขาด จนกว่าข้าพเจ้าหรือจักรพรรดิองค์ใดก็ตามจะอนุญาตแล้ว หรือจนกว่าจะประกาศราชโองการเป็นอย่างอื่น หากฝ่าฝืนจะถูกนำตัวไปลงโทษในค่ายกักกันสุริยะ ข้อหาขัดราชโองการ และหมิ่นบร๊ะบรมเดชานุภาพ Cquote2.png
ฮันคิยูริฮ่องเต้

ทำให้แทบไม่เห็นตราประจำชาตินอกเขตเมืองเลย ไม่เห็นอยู่ตามบริษัทห้างร้าน บ้านนายทุนผู้มีอิทธิพล เพราะทั้งหมดนี้ต่างกลัวคำสั่งของจักรพรรดิทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่เคยปรากฏว่ามีการยื่นถวายฎีกาเพื่อยกเลิกราชโองการนี้ และไม่มีจักรพรรดิองค์ใดประกาศราชโองการขัดแย้งกับราชโองการนี้เลย ข้อบังคับนี้จึงอยู่คู่กับเยลโล่ซันตราบจนอวสาน

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้ไข]

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล