ติติติติติติดติดอ่าง

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

ติติติติติติดติดอ่างอ่าง คื-คื-คื-คื-คือ ค-ค-ค-ความ ผิผิผิดผิด ปะปะปกติ ท-ท-ท-ท-ทาง ก-ก-ก-การ พ-พ-พ-พ-พูด ด-ด-ด-ด-โดย จะจะจะพูด คำคำคำเดิมเดิมเดิมซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำหลายหลายหลายครั้งครั้งครั้ง

ร-ร-ร-ร-หรือ อะอะอะอะอาจ ม-ม-ม-หม-หม-หมายถึง ก-ก-ก-กากาการ ต้-ต้-ต้อ-ต้องไป อะอะอาอาอาบน้าม บ่บ่บ่บ่บ่อบ่อยบ่อยบ่อย

ส-ส-ส-ส-ส-ส-เสี่ยอ่าง ก-ก-ก-ก-กำลัง รั-รั-รั-รักษา อาอาอาการ ติติติติติดติดอ่าง

ตะตะตะตะตะตัวอย่าง[แก้ไข]

ดุดุดุดุดูดูเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่ม[แก้ไข]