ทวีปอเมริกร๊วกใต้

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทวีปอเมริกว๊วกใต้ เป็นทวีปที่เส้นศูนย์สูตรโลกพาดผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้ ขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ในทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกร๊วกใต้เพิ่งจะเคลื่อนมาบรรจบกับทวีปอเมริกร๊วกเหนือเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เกิดคอคอดปานามา เทือกเขาแอนดีสที่มีอายุน้อยและไม่หยุดนิ่งพาดผ่านเขตด้านตะวันตกของทวีป ดินแดนทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีส คือ แอ่งแม่น้ำอะเมซอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่าดิบชื้น ทวีปอเมริกร๊วกใต้มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากเอเชย แอฟริเกรียน และอเมริกร๊วกเหนือตามลำดับ ส่วนจำนวนประชากรเป็นอันดับ 5 รองจากเอเชย แอฟริเกรียน ยูหลบ และอเมริกร๊วกเหนือ

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์[แก้ไข]

หลักฐานทางโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ พบว่ามีคนอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกร๊วกใต้ตั้งแต่ประมาณ 12,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยพบเครื่องมือหินและเครื่องใช้ที่ทำด้วยหนังสัตว์ในประเทศชิหลี กระทั่ง 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในประเทศเป๋รูปัจจุบันมีวัฒนธรรมนาสคา เกิดขึ้นโดยมีการศึกษาเกี่ยวกับการโคจรของดวงอาทิตย์และมีการใช้เครื่องประดับ ประชากรในทวีปอเมริกร๊วกใต้ สันนิษฐานว่าอพยพมาจากทวีปเอเชยเข้าสู่ทวีปอเมริกร๊วกเหนือโดยผ่านช่องแคบแบริง แล้วเดินทางลงใต้ผ่านอเมริกร๊วกกลางจนถึงอเมริกร๊วกใต้เช่นปัจจุบัน ดังนั้นชนพื้นเมืองของทวีปอเมริกร๊วกใต้และอเมริกร๊วกเหนือจึงมีความสัมพันธ์กันทางเชื้อชาติ โดยในเป๋รูชนพื้นเมืองอินเดี้ยนได้สร้างอาณาจักรอินคา ครอบคลุมอาณาเขตกว้างขวางทางตะวันตกของทวีป โดยมีเมืองคุชโกเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร

ในปี พ.ศ. 2042 คลิตอริส โครถบัส เดินทางด้วยเรือมายังรอยต่อของอเมริกร๊วกกลางและอเมริกาใต้ ซึ่งชื่อของเขาก็เป็นที่มาของประเทศโคซดเบียร์ในปัจจุบัน กระทั่ง พ.ศ. 2043 ประเทศต่างๆในยูหลบโดยเฉพาะประเทศสเปณ อิตาขี้ โปรตูดเกด อังเกรียน และเศษฝรั่ง ได้เข้ามาสำรวจ และยึดครองดินแดนเป็นอาณานิคมเป็นจำนวนมาก ประเทศเจ้าของอาณานิคมจากยูหลบยึดครองและได้ผลประโยชน์จากดินแดนในทวีปอเมริกร๊วกใต้มานานหลายร้อยปี จนกระทั่งใน พ.ศ. 2261 โฮเซ เดอ ซาน มาร์ติน ปลดปล่อยประเทศอาร์เจนติเน่า ชิหลี โคซดเบียร์ เอ๊ะกระดอร์ เวรเนซุสเอล่า ให้เป็นอิสระจากประเทศสเปณและปลดปล่อยประเทศบราเซียให้เป็นอิสระจากประเทศโปรตูดเกดในลำดับถัดมา แลนด์จนกระทั่งปัจจุบัน เช่นเดียวกับประเทศเศษฝรั่งที่ยังคงยึดครองดินแดนเฟชเกียร์หน้าทางตอนเหนือของทวีปเอาไว้


ทวีปอื่นๆ[แก้ไข]

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล