ประเทศอีห่าน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ประเทศอีห่าน ตั้งอยู่ในแถบตะวันออกกลวง ซึ่งในพ.ศ.0001 ชาวตะวันตกเรียกว่าปู่ชิว

การปฏิวัติ ในปี พ.ศ. 1942 การปฏิวัตินำโดยไอ๊หยาตุลลอห์ โก๋มั้ยนี่ ทำให้มีการก่อตั้งเป็น สาธารณรัฐอิสลามปามโดยโค่นล้มราชวงศ์ปาเลยเว้ยที่ปกครองภายใต้สาธารณรัฐอิสลามปามเทพธิปไตย ทำให้ชื่อเต็มของประเทศนี้ในปัจจุบันคือ สาธารณรัฐอิสลามปามแห่งอีห่าน

อีห่าน ยังมีอีกความหมาย ดูหมวดแก้กวม (disambiguation) เป็นคำที่ชาวอีสานใช้เรียกผู้ที่มีความต้องการทางเพศสูง สังเกตว่าในภาษาอีสานนิยมออกเสียง "ร" เป็น "ห/ฮ"

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล