ประเทศไทย

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Accessibility.png นี่เป็นบทความเกี่ยวกับประเทศไทย หากท่านไม่พบข้อมูลที่ต้องการ กรุณาดูที่ ประเทศเทย
ลอกมาจาก: ประเทศไทย ที่วิเกรียน
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!
Flag of Thailand.png


“ฝรั่ง: Where are you from?


ไทย: Thailand
ฝรั่ง: Taiwan
ไทย: No Thailand
ฝรั่ง: Taiwan?
ไทย: l am from Thai-land
ฝรั่ง: Taipei?
ไทย: *#$%


ฝรั่ง: Oh i see Kuwait”
~ คนไทยกับฝรั่งกล่าวถึงประเทศไทย

“ถ้าเมืองไทยไม่มีการคอรัปชั่น เอาทองไปทำถนนยังได้เลย”

~ อาจารย์ท่านหนึ่งของไอ้ขี้เมากล่าวถึงประเทศไทย

“ประเทศไทย อะไรก็(เกิดขึ้น)ได้”

~ ไอ้ขี้เมากล่าวถึงประเทศไทย

ประเทศไทย หรือ ประเทศล้มเหลว หรือ ประเทศเช่าหนี้มา เป็นชื่อประเทศในจินตนาการที่ใช้ในละครและนวนิยายหลายเรื่อง โดยถูกตั้งชื่อนี้มาแทนที่จริงอันมีว่าประเทศสารขัณฑ์เลี่ยงก เพื่อหลีการพูดถึงโดยตรงในทางการเมีย แต่เดิมปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 80 กว่าปี ต่อมาถูกผู้นำนามกระเดื่อง ทุจศิล กินชะมัด ได้ใช้เทคนิคการแสดงอันแนบเนียนที่มีชื่อว่าบกพร่องโดยสุจริตล้างสมองประชาชนแล้วเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบเบ็ดเสร็จประชาธิปไตย ก่อนที่จะถูก คอมแบท ยึดอำนาจกลับ จนกลายเป็นระบอบคสชธิปไตยโดยมี พลเอก ประย๊วบ อันโอชาชัก ผู้มีพลังแช่แข็งประเทศชาติให้กลับสู่ยุคนําแข็ง และ พลังเปลี่ยนสภาให้กลายเป็นสวนสัตว์ เขาเป็นร่างสแตนด์ของใครบางคนที่ร่างต้นยังคงเป็นปริศนา

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์ไทย

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก ซึ่งยาวมากจนขี้เกียจจะกล่าว สามารถเข้าไปดูได้เองที่ ประวัติศาสตร์ไทย

ว่ากันว่าประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนับเริ่มแต่การล่มสลายของฟูนัน เมื่อต้นๆ พุทธศตวรรษที่ 13 โดยมีความสืบเนื่องและคาบเกี่ยวระหว่างอาณาจักรโบราณหลายแห่ง เช่น อาณาจักรยุ่นปี่ อาณาจักรล๊าว ฯลฯ โดยเริ่มมีความชัดเจนในอาณาจักรตั้งแต่ปี พ.ศ. 1781 กระทั่งเสื่อมอำนาจลงในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 แล้วความรุ่งเรืองได้ปรากฏขึ้นในอาณาจักรทางใต้ โดยยังมีอาณาเขตที่ไม่แน่ชัด ครั้นเมื่อเสียกรุงในปี พ.ศ. 2310 จึงได้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงธนบุรีศรีมหาสมทร

ภายหลังสิ้นสุดอำนาจและมีการสถาปนากรุงเทพเมื่อ พ.ศ. 2325 อาณาจักรไทยเริ่มมีความเป็นปึกแผ่น วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ต้องรออีกถึง 41 ปี กว่าจะได้นายงกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2516 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการ หลังจากได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549

ชื่อประเทศไทย[แก้ไข]

 • เดิมมีชื่ออันสวยหรูและไพเราะเพราะพริ้งว่า สยามแต่ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อที่สุดแสนจะธรรมดาว่า ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2482 หลังจากได้เปลี่ยนรัฐบาล ชื่อเดิมก็ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง แต่โชคยังไม่ดีที่เมื่อรัฐบาลชุดเดิมได้กลับมาปกครองใหม่อีกครั้ง ชื่อไทยนี้จึงถูกใช้ต่อมาจนถึงกระทั่งปัจจุบัน

อย่างในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ชื่อ สยาม ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

ล่าสุดมีข่าวว่ามีการเรียกร้องให้กลับไปใช้คำว่า "สยาม" เหมือนเดิม แต่เพิ่มให้เป็นสาธารณรัฐสยาม แต่มีผู้คัดค้านเนื่องจากอาจจะสับสนกับชื่อโรงแรม ส่วนทางด้านสำนักทรัพย์สิน สามย่านมหาวิทยาลัย ก็ออกมาปราม บอกว่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "สยาม" ไว้แล้ว หากรัฐบาลคิดจะใช้ ก็ต้องจ่ายค่า ใช้ชื่อ โดยกล่าวว่าอาจจะทำสัญญาเป็นรายปี แล้วแต่ความเหมาะสม และสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจะเสนอให้

เขตการปกครอง[แก้ไข]

ประเทศไทยในอนาคต
 • ประเทศไทยแบ่งเขตการบริหารออกเป็นราดฉะเกรียนส่วนภูมิภาค ได้แก่จังหวัด 78.5 จังหวัด (กรุงเทพมหานครนับเป็น 1.5 จังหวัด) นอกจากนั้นยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนสุขาผีบานนั้นถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีชื่อที่กำกวม ชื่อเหมือนชื่อห้องน้ำมากเกินไป
 • เคยมีแผนการจัดตั้งเขตการปกครองขึ้นมาใหม่ แต่ไม่สำเร็จ เช่น จังหวัดแม่เสียบ จังหวัดแชร์พุม เป็นต้น
 • จริง ๆ ในยุคทุจศิล กินชะมัด กำลังจะมีเขตการปกครองอิสระเกิดขึ้นมาใหม่อีกเขต แต่เนื่องจากถูกยึดอำนาจก่อน จึงไม่สามารถตั้งขึ้นมาได้ ซึ่งถ้าตั้งขึ้นมาได้สำเร็จ เขตการปกครองอิสระใหม่นี้จะอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ปัจจุบันก็กำลังจะมีเขตการปกครองเกิดขึ้นมาใหม่อีก เช่น จังหวัดบานกลึง จังหวัดฟาง จังหวัดใช้น้ำบาดาล จังหวัดบร๊ะหน้าร้าย เป็นต้น โปรดติดตามตอนต่อไป

ภูมิอากาศและภูมิประเทศ[แก้ไข]

ภูมิประเทศ[แก้ไข]

 • คนไทยในประเทศไทยพูดกันว่า สภาพภูมิประเทศและลักษณะขอบเขตของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับด้ามขวาน จึงมักเรียกประเทศไทยด้วยชื่อเล่นว่าขวานทอง ซึ่งชาวต่างชาติไม่มีใครคิดเช่นนั้นกันสักคน เพราะชาวต่างชาตินั้นมักจะเล่ากันปากต่อปากว่า เมืองไทยเป็นเมืองยิ้ม เพราะเมื่อชาวต่างชาติถามคนไทยเป็นภาษาปะกิดแล้วคนไทยก็ได้แต่ยิ้มแม้ว่าชาวต่างชาติจะปวดขี้ก็ตาม หรือเวลาทำอะไรผิดก็ยิ้มอีก ยิ้มตามเคย ยิ้มตลอดเวลา

ภูมิอากาศ[แก้ไข]

 • ภูมิอากาศของไทยเป็นแบบเขตร้อน บางครั้งก็ท่วม อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม อากาศแห้ง และหนาวเย็นจากลมมรสุม นานๆจะมีครั้งและมีแค่สองสามวัน สลับไปมาๆทุกฤดู ยกเว้นภาคใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี แถมน้ำท่วมบ่อย

เศรษฐกิจ[แก้ไข]

การคมนาคม[แก้ไข]

เพียงแค่ ใครบางคน หกล้มลงกลางถนน แค่นั้นเอง... ก็...
ซ้ายมือเป็นรถยนต์ของจริง ขวามือเป็นรถที่ก็อปปี้โดยคนไทย
 • การคมนาคมในประเทศไทย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเหี้ย ซึ่งขับขี่อยู่ในรถยนต์ โดยขับในลักษณะของผู้แข่งขันฟอร์มูล่าวัน แต่กลับเป็นได้แต่เพียงโตโยฮ่า อีโก้ วันเมคเรซ เท่านั้น
 • พาหนะยอดนิยมที่ใช้รองลงมา คือ รถเมล์ หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า รถเสี่ยงดวง หรือ รถกร่างถนน และอันดับที่สาม ก้านกล้วย
 • สำหรับการคมนาคมทางอากาศนั้น ปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดใช้สนามบินสุวรรณพัง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีขนาดตัวอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่องค์ประกอบภายในห่วยแตกเป็นที่สุด มีหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 132.2 เซนติเมตรเพื่อใหญ่เข้าว่าอย่างเดียว ใช้งานได้จริงหรือไม่นั้นก็ไม่สน ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านขนต่อปี แต่ผู้โดยสาร 100 ล้านขน และมีห้องน้ำแค่ 2 ห้อง (ขณะนี้ปิดปรับปรุงไปเเล้ว 10 ห้องใช้เวลา 10ปี) โดยเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 290 กันยายน พ.ศ. 25490 ทดแทนท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเมพ หรือดอเมีย ที่เปิดใช้งานมานานถึง 92 ล้านปี

เศรษฐกิจหลักของประเทศ[แก้ไข]

 • สินค้าเกษตรกรรมลำดับหนึ่งคือแห้ว รองลงมา ได้แก่ ท้อ, บ๊วย,<ยางพารา> และ ผู้หญิง ตามลำดับ
 • สินค้าอุตสาหกรรมลำดับหนึ่งคือ ของก็อป ซึ่งมีอยู่มากมายก่ายกอง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น หรือแม้กระทั่งรถยนต์!!!!!!!! และยังมีคาลี่ ซึ่งเป้นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จนฝรั่งมาถึงต้องถามหา "คาลี่ยูหนายยยย"

การสื่อสาร[แก้ไข]

 • ระบบโทรศัพท์ถูกวางรากฐานที่มั่นคง โดยท่านอดีตผู้นำที่น่านับถือ (สำหรับบางคน) ทุจศิล กินชะมัด ด้วยค่าบริการที่แสนถูก 5 บาทต่อนาที โดยเฉพาะมือถือต้นทุนเครื่องละพันแต่เอามาขายเครื่องละแสน และก่อนที่จะ(ถูกบังคับให้ต้อง)ลาออกจากตำแหน่ง ก็ได้ขายหุ้นของกิจการทั้งหมดให้แก่สิงคโปโตกไปก่อนเสียหมด

สังคม[แก้ไข]

 • สภาพสังคมในประเทศไทย ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤติ รัฐบาลจึง (เคย) จัดโครงการต่างๆ เช่น
  • อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (รณรงค์ไม่ให้ชิงสุกก่อนห่าม)
  • เด็กไทยไม่กินหวาน (รณรงค์เด็กน้อยไม่ให้กินหวานมาก จนอ้วนตอนโต)
  • เยาวชนไทยอย่าเปรี้ยวมาก (รณรงค์เยาวชนสาวไทย ทั้งที่กะลาครอบ (จากโรงเรียนที่ปกครองในระบอบเผด็จการ) และผมยาวสลวยหรือทรงอื่นๆ ฯลฯ ไม่ให้ทำตัวเปรี้ยวจนเกินไป ไม่ให้แต่งกายเปรี้ยวจนเกินไป จนบางครั้งมันจะเปรี้ยวแซงหน้าพวกเด็กยุ่นกันแล้ว)
  • ยกเลิก โครงการ กรุงเทพ เมืองแฟชั่น เหตุเอาเปรียบสาว ม. ปลายในคราบเด็กประถม (กะลาครอบ...) จนเกินไป เด็ก ร.ร. กะลาครอบ โวย "พวกกูไม่ใช่หนูหิ่นนะโว้ย"
 • ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะตามนิตินัย ประชาชนมีสิทธิเสมอภาคตามรัดถะทำมะนูนขาดๆ (โดนฉีกไปเรียบร้อยโดย คปค. และ คม.ชวย. พ่อทุกถาบัน) แต่เป็นที่รับรู้กันตามพฤตินัยว่ามีจริง แบ่งแยกตามสปีชีส์ได้ดังนี้
  • กลุ่มท่านผู้นั้น - บุคคลที่อยู่เหนือความ... ทั้งปวง มิควรมีผู้ใดอาจเอื้อมกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ใด ๆ
  • กลุ่มบุคคลธรรมด๊า ธรรมดา - เราๆ ท่านๆ ที่กำลังอ่าน "อันไซโคลพีเดีย" อยู่
  • กลุ่มรากย่า (และรากเน่า) - กลุ่มคน(ที่ทำทีเป็น)ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ที่มักจะถูกยกมาอ้างนู่นนี่ (แต่ที่ถูกยกมานั้น ก็เป็นเพราะพวกเขานิยมยกท่านผู้โน้นมาอ้างก่อนนั่นเอง)

ชนชาติ[แก้ไข]

 • "ชาวเขาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศไทยคือ ชาวเขาเผ่าแม้ว"ซึ้งหัวหน้าเผ่าทเห่อกลัวที่สุด
 • "ชนเผ่าที่มีอิทธิพลรองลงมาและมีจำนวนประชากรมากที่สุดคือ ชนเผ่าหัวเกรียน"
 • "มักถูกปกครองโดย ""หัวหน้าเผ่าทเห่อ"" ซึ่งหิวเมื่อไหร่ก็แวะมากิน
ดูเพิ่มที่ ชาวไทย

ศาสนา[แก้ไข]


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับศาสนา

การศึกษา[แก้ไข]

 • ระบบการศึกษาของไทย ในระดับประถมศึกษา และมัยมศึกษาเป็นแบบนกแก้วนกขุนทองโดยที่จะเน้นไปกับการแข่งวิชาการโอลิมปิคเพื่อเพิ่มชื่อเสียงของประเทศ โดยไม่สนใจว่าเยาวชนที่เรียนนั้นจะสนใจ หรือสามารถประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้หรือไม่ ความก้าวหน้าของระบบการศึกษาก็รวดเร็วแบบไม่มีใครเทียบ โดยสามารถเห็นตามปกหนังสือเรียนว่าฉบับปรับปรุงตามหลักสูตร พ.ศ. 2310 เช่น การเขียนส่งจดหมายผ่านทางการสลักหินหลักศิลาจารึก หรือเขียนลงในใบลานติดกับขานกพิราบเพื่อติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน

ส่วนระดับมหาวิทยาลัยนั้นทางรัฐจะไม่สามารถควบคุมระบบการศึกษาได้ เพราะส่วนใหญ่นั้นมีสิทธิ์มีเสียงที่จะเปลี่ยนระบบการศึกษาตามใจของตนเอง ดังนั้นทางรัฐจึงเข้าควบคุมโดยทางระบบการคัดเลือกแทน โดยเรียกว่าระบบแอดมิดชวยหัวคั่น ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยดูหรูขึ้นมาเท่านั้นเอง โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนที่เนื้อหาของระบบการสอนเลย และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถามความสมัครใจของเด็กๆเลย ทำให้เกิดเหตุการณ์ฆ่าตัวตาย เครียดจนเป็นบ้าก็หลายราย น่าปรบมือให้กับผู้ใหญ่เขาจริงๆ ส่วนใหญ่เรียนจบแล้วเอามาแปะฝาบ้าน แล้วเดินเตะฝุ่น เพราะรัฐบวย ประย๊วบ อันโอชารส นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย ที่มีสมอง840 เซลล์ แถมไล่ไม่ไป


มหาวิทยาลัยของที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ภาษา[แก้ไข]

 • มีภาษาไทยมาตรฐาน หรือภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ เป็นภาษาหลักและเป็นภาษาราชการแถมเขียนผิดๆถูกๆ และมีภาษาปะกิดเป็นภาษาที่สอง. ภาษาไทยจะคล้ายๆ กับภาษาเทย แต่ภาษาพูดมีหลายล้านภาษา

เพลงชาติของประเทศเทย[แก้ไข]

“พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย

บัดนี้ไทยได้ตื่นแล้ว

เนื่นนานนับศตวรรษ เราถูกกดขี่ข่มเหง เพราะเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะเรานั้นถูกแบ่งแยก จงรวมเราทั้งปวง ด้วยหนึ่งธงและหนึ่งหวัง จงร่วมมือกันเถิด เพราะเวลานั้นมาถึงแล้ว

จงรวมใจเป็นหนึ่ง รักซึ่งกันและกัน ความเป็นเอกภาพและความรัก จงยังให้มหาชนประจักษ์ หากรวมเป็นหนึ่งภายใต้ธงพื่นเดียวกันแล้ว

ใครเล่าจะเอาชัยจากเราได้ ?”
~


ศิลปะและวัฒนธรรม[แก้ไข]

 • ตุ๊ดชื่อดัง - ตุ๊ดที่มีชื่อเสียง ดูที่ บทความ ตุ๊ด
 • คนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบฟังเพลงแจ๊ส และนิยมฟังเพลงวีออสหรือเพลงยาริสมากกว่า
 • เนโกะ กัมพ์ เป็นกลุ่มบุคคลที่แพ้อาหารทะเลมากที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งในเมืองไทย
  (ถ้าเห็นแค่ปู กูอยู่คนเดียวดีกว่า... ส่วนหนึ่งจากเนื้อเพลง "ปู")
 • จ. ป๊อป (จิ้งจกป๊อป) และ ค. ป๊อป (คางคกป๊อป) เป็นศิลปะการร่ายรำทำเพลง ที่อยู่ยั่งยืนยง เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย นิยมมาตั้งแต่สมัยกระโน๊นโน่นมาจนถึงสมัยนี้ ปัจจุบันยังได้แพร่หลายไปทั่วโลก จนพวกยุ่นปี่และกีเหลาเอาไปก๊อปอยู่เนืองๆ
 • รำมวยไทย หรือ ไทลำ หรือนาดตะสิน หรือ พอแย้ว... เป็นเอกลักประจำชาติของไทย ท่าสวยงามบางคนดัดมือจนมือโค้งยังไม่หาย มีเพลง 15 เพลง ตัวอย่างเพลง เช่น งามแสงคอรัปชั่นเดือน, มาซิ มาดำ(ไปเที่ยวทะเล) ฯลฯ

อาหารและเครื่องดื่ม ยอดนิยม[แก้ไข]

นอกจากนี้ยังมี

ซื้อได้ที่เมก้อน อีเลเดนส์

กีฬา[แก้ไข]

นักกีฬาไทยที่มีชื่อเสียJมาก ได้แก่

นักเพนนิส[แก้ไข]

ฯลฯ

นักฟุตบอล[แก้ไข]

ฯลฯ

นักมวย[แก้ไข]

ฯลฯ

นักตะกร้อ[แก้ไข]

 • เสียบสัก ปั๋นเสียบ

นักแข่งรถ[แก้ไข]

 • คนขับรถเมล์
 • หน้าหนา ไล่บี้หนา
 • กี๋ สักยันต์ หน้าหนา
 • สมอร์ คอวอยอ
 • ปรี๊ด ทองลิ้ม
 • อำ - ทำมาริน นี่ติดพล
 • ล็อต สกุ๋ย
 • ชมลู่ - ไอ้หยา ดอทเอ มาร์เก็ต
 • แกตะ- สูบอักษร ไชงมโคลน
 • พรแสวง ซีรีส์วัดทำหน้ากุน
 • หมาหนา พอร์นซีรีส์เชิดหน้าเชิดตา
 • วาเลนไทน์ วิไล่โลด
 • ฟิล์ม รัฐพากย์หนัง วิไล่โลด
 • วรโพด บุญเฮลพ์
 • ธเอดส์ เสรีว่าว ณ กรุงศรี (นิตยสารปกปิด)
 • พลัดถะหน้าเอดส์ อ้าซ่าเสร็จสรรพกามกิจ (นิตยสารปกปิด)
 • ถูวนารถ เปาชินด้า (นิตยสารปกปิด (แพงกว่าเล่มอื่นทั้งที่พิมพ์ขายเยอะ))
 • ปเกรียน ตั๋นซีรีส์ (นิตยสารปกปิด)
 • ถัดสระไหน อะไรหว่า (นิตยสารปกปิด)
 • ท่านศาสดาหมูแฮม
 • ไม่ปลื้ม
 • ปลื้ม Z4 บุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นบุตรชายของชวน ลี้ภัย
 • เด็กแว้น

ฯลฯ เพราะมีเยอะจริงๆ แม้แต่แพนเค้กก็ยังเคยแข่งมาแล้ว (แต่ที่กล่าวมานี้ เห็นมีแต่คนรวยๆ ทั้งนั้น)

นิยามคำศัพท์เฉพาะของกีฬา[แก้ไข]

 • ลีฟเวอร์ ใช้เรียกผู้เล่นที่ชอบออกจากการแข่งขันก่อนเกมส์จบ
 • นู้บ ใช้เรียกผู้เล่นมือใหม่
 • โปร ใช้เรียกผู้เล่นที่ใช่โปรแกรมช่วยเล่น ทำให้เกมเล่นง่ายขึ้น ชนะทุกตา ที่ 1 ทุกรอบ สนองความต้องการของเกรียนที่มี นู้บ (อ่านบรรทัดบน)
 • เกรียน ใช้เรียกผู้เล่นที่ปากมาก รบกวนผู้อื่น
 • แร็ค ใช้เรียกอาการกระตุกของสมรภูมิที่ใช้เล่น จริงๆมันอ่านว่าแลค หรือภาษาปะกิดว่า lag
 • "เพลย์สเตชัน" มีชื่อไทยว่า เครื่องเล่นวินนิ่ง


วันสำคัญ[แก้ไข]

 • วันสำคัญในประเทศไทยจะมีจำนวนมากและมิอาจรู้ได้ในแต่ละปี อยากมีก็มี อยากไม่มีก็ไม่มี โดยเฉพาะวันที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ ซึ่งจะตั้งขึ้นหลังจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น

เป็นวันที่สามารถพบเกรียนตามเกมส์ออนไลน์และร้านเกมส์ได้มากที่สุด รองลงมาคือร้านเหล้า

ลำดับที่สำคัญ[แก้ไข]

 • กรุงเมพฯ เป็นเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก ซึ่งหมายถึงชื่อของยาวที่สุด ไม่ใช่ชื่อเมืองทั่วๆไป หรือ ชื่อสถานที่ซึ่งยาวที่สุดในโลก
 • ตึกใบตกเบ็ด 2 เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีโครงสร้างทางวิศวกรรม การออกแบบดีไซน์ และการตกแต่งภายใน รวมทั้งสถานที่ตั้ง ฯลฯ ห่วยแตกจนสุดจะบรรยายจนไม่มีใครอยากพูดถึงมันอีก และเป็นตึกระฟ้าที่สูงเป็นอันดับ 300000 ของโลก (อัพเดต พ.ศ. 2552)
 • สนามบินสุวรรณพัง เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในไทย (พ.ศ. 2549) มีหอบังคับการบินเตี้ยที่สุดในโลก เตี้ยกว่าเติ้ง เสี่ยวหาร และมีห้องน้ำที่เล็กที่สุดในโลกเช่นกัน

อื่น ๆ[แก้ไข]

 • "ประเทศเทย"ในโลกต่างมิติมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยมาก แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

ดัํกฟักเคอร์
ฟักเคอร์ มีรูปภาพเกี่ยวกับ:
ประเทศไทย
โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล