ผู้ใช้:Wap

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

นี่คือหน้าผู้ใช้ของผู้ใช้:Wap ถึงเจ้าตัวจะไม่ค่อยได้ใช้ WAP แต่ก็เป็นผู้ใช้:Wap แต่จะว่าไป ก็เป็นผู้ใช้ชื่อ Wap ถึงจะไม่เหมือนกับ WAP แต่สุดท้ายก็ใช้ Wap เป็นชื่อ...

กูงง...ชื่อ IUPAC: Waponium