ผู้ใช้:What here area team

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

日本人です。タイ語は分かりません。

Hello, I'm Japanese. I don't understand ไทย.